Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2019 strona główna 

rok 2019
Uchwała Nr 27/IV/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 Uchwała Nr 27/IV/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 14:45:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 28/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2019 rok

 Uchwała Nr 28/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:09:35 Informację zaktualizowano 2019-02-14 13:11:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 29/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2019 rok

 Uchwała Nr 29/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:13:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 30/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 30/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:16:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 31/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie poparcia starań Wójta Gminy Przyłęk o utworzenie na terenie Gminy Publicznego Przedszkola

 Uchwała Nr 31/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:18:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 32/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 32/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:22:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 33/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 33/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:25:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 34/V/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 34/V/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:27:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 35/VI/19  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłę

 Uchwała Nr 35/VI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 19:44:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 36/VI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 36/VI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 19:46:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 37/VI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 37/VI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 16:27:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 38/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 38/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:28:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 39/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 39/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:34:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 40/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 Uchwała Nr 40/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:37:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 41/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2019 roku

 Uchwała Nr 41/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 10:42:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 42/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 14/III/18 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2019 rok

 Uchwała Nr 42/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 12:42:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 43/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

 Uchwała Nr 43/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 12:47:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 44/VII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżtowej na rok 2019

 Uchwała Nr 44/VII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 12:50:26 Informację zaktualizowano 2019-04-19 11:06:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 45/VIII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżtowej na rok 2019

 Uchwała Nr 45/VIII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 11:06:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 46/VIII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przyłęk do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 Uchwała Nr 46/VIII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 11:12:03 Informację zaktualizowano 2019-04-19 11:13:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 47/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2018

 Uchwała Nr 47/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:23:35 Informację zaktualizowano 2019-05-07 14:24:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 48/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2018

 Uchwała Nr 48/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:26:11 Informację zaktualizowano 2019-05-07 14:28:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 49/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 49/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 09:36:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 50/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 Uchwała Nr 50/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 09:40:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 51/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk, od dnia 1 września 2019 roku

 Uchwała Nr 51/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 09:42:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 52/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 52/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 09:45:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 53/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 53/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:03:12 Informację zaktualizowano 2019-05-08 10:04:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 54/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 54/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:09:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 55/IX/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 55/IX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:14:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 56/X/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 56/X/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:46:51 Informację zaktualizowano 2019-06-13 12:48:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 57/X/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 14/III/18 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2019 rok

 Uchwała Nr 57/X/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:50:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 58/X/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 41/VII/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2019 roku

 Uchwała Nr 58/X/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:53:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 59/X/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 59/X/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:56:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 60/X/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 60/X/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:58:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 61/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 Uchwała Nr 61/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:25:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 62/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok

 Uchwała Nr 62/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:28:18 Informację zaktualizowano 2019-07-05 17:30:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 63/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absoluorium z wykonania budżetu za 2018 rok

 Uchwała Nr 63/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:35:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 64/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 Uchwała Nr 64/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:40:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 65/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przyłęk do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 Uchwała Nr 65/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:43:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 66/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przyłęk do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 Uchwała Nr 66/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:45:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 67/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. kpt. pil. T. Sędzielowskiego w Wólce Zamojskiej oraz przejęcia należności i zobowiązań w związku z wygaśnięciem z mocy prawa

 Uchwała Nr 67/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:48:10 Informację zaktualizowano 2019-07-05 18:00:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 68/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 68/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:52:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 69/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 69/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:55:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 70/XI/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 70/XI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 17:58:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 71/XII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 lipiec  2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 71/XII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 22:16:07, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 72/XII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 lipiec 2019 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 72/XII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 22:22:23, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 73/XII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 lipiec 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 73/XII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 22:27:43, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 74/XII/19 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 lipiec 2019 r o zmianie uchwały nr 14.III.18 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2019 rok

 Uchwała Nr 74/XII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 22:30:24, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 75/XIII/19 

Uchwała Nr 75/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 43/VII/19 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

 Uchwała Nr 75/XIII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 22:04:58 Informację zaktualizowano 2019-08-28 22:07:15, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 76.XIII.19 

Uchwała Nr 76/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 Uchwała Nr 76.XIII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 22:09:36 Informację zaktualizowano 2019-08-28 22:16:24, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 77.XIII.19 

Uchwała Nr 77/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 77.XIII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 22:11:30, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 78.XIII.19 

Uchwała Nr 78/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 78.XIII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 22:13:35 Informację zaktualizowano 2019-08-28 22:17:17, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 79.XIII.19 

Uchwała Nr 79/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 79.XIII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 22:15:14 Informację zaktualizowano 2019-08-28 22:19:48, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 80.XIV.19 

Uchwała Nr 80.XIV.19 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Przyłęk


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/10522/akt.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 21:25:50 Informację zaktualizowano 2019-12-20 13:08:43, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 81.XIV.19 

 Uchwałę Nr 81/XIV/19 o zmianie Uchwały Nr 76/XIII/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 Uchwała Nr 81.XIV.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 21:31:53, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 82.XIV.19 

Uchwałę Nr 82/XIV/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 82.XIV.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 21:37:28, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 83.XIV.19 

Uchwałę Nr 83/XIV/19 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 83/XIV/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 21:40:41 Informację zaktualizowano 2019-09-11 21:49:50, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 84/XV/19 

Uchwałę Nr 84/XV/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 84/XV/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 21:43:21 Informację zaktualizowano 2019-09-11 21:48:43, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 85/XV/19 

Uchwałę Nr 85/XV/19 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 85/XV/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 21:46:15, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 86/XVI/19  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15.10.2019 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk


http://www.edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/12173/akt.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 23:49:34 Informację zaktualizowano 2019-11-26 20:39:15, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 87/XVI/19  

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

 Uchwała Nr 87/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 23:54:26, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 87/XVI/19  

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r, w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

 Uchwała Nr 87/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 23:51:55, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 88/XVI/19 

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Przyłęku.

 Uchwała Nr 88/XVI/19 plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 23:59:49, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 89/XVI/19 

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku


http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/12176/

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-19 00:03:29 Informację zaktualizowano 2019-11-26 20:35:36, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 90/XVI/19  

Uchwała Rady Gminy Przylek z 15.10.2019 r w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk.

  Uchwała Nr 90/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-19 00:05:01, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 91/XVI/19 

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 91/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-19 00:08:00, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 92/XVI/19  

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r. o zmianie Uchwały Nr 11/II/18 w sprawie zasad ustalania, wysokości i wypłaty diet dla radnych.

 Uchwała Nr 92/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-19 00:11:49, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 93/XVI/19  

Uchwała Rady Gminy Przyłek z 15.10.2019 r. o zmianie uchwały nr 18/III/18 w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

  Uchwała Nr 93/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-19 00:15:28, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 94/XVI/19  

Uchwała Rady Gminy Przyłęk z 15.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 94/XVI/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-19 00:17:40, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 95/XVII/19 

Uchwała Nr 95/XVII/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 Uchwała Nr 95/XVII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 19:18:39 Informację zaktualizowano 2019-12-02 10:20:45, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 96/XVII/19 

Uchwała Nr 96/XVII/19 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 Uchwała Nr 96/XVII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 19:20:39 Informację zaktualizowano 2019-12-02 10:21:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 97/XVII/19 

Uchwała Nr 97/XVII/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała Nr 97/XVII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 19:22:49 Informację zaktualizowano 2019-12-02 10:22:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 98/XVII/19 

Uchwała Nr 98/XVII/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 19:25:57 Informację zaktualizowano 2019-12-20 14:54:38, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 99/XVII/19 

Uchwała Nr 99/XVII/19 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 99/XVII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 19:27:06 Informację zaktualizowano 2019-12-20 14:55:08, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 100.XVIII.19 

Uchwała Nr 100/XVIII/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020.

 Uchwała Nr 100.XVIII.19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 13:52:26, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 101.XVIII.19 

Uchwała Nr 101/XVIII/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 Uchwała Nr 101.XVIII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 13:54:18, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 102.XVIII.19 

Uchwała Nr 102/XVIII/19 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

 Uchwała Nr 102.XVIII.19 b-bplik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 13:56:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 103.XVIII.19 

Uchwała Nr 103/XVIII/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 Uchwała Nr 103.XVIII.19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 13:58:20 Informację zaktualizowano 2019-12-19 14:05:24, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 104.XVIII.19 

Uchwała Nr 104/XVIII/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 104/XVIII/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 14:10:28 Informację zaktualizowano 2019-12-19 14:12:34, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 105/XIX/19 

Uchwała Nr 105/XIX/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

  Uchwała Nr 105/XIX/19 - pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-04 20:30:20 Informację zaktualizowano 2020-01-05 13:40:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 106/XIX/19 

Uchwała Nr 106/XIX/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025

 Uchwała Nr 106/XIX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-04 20:33:01 Informację zaktualizowano 2020-01-05 13:41:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 107/XIX/19 

Uchwała Nr 107/XIX/19 – Uchwała Budżetowa na rok 2020

 Uchwała Nr 107/XIX/19 – plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-04 20:35:44 Informację zaktualizowano 2020-01-05 13:42:55, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 108/XIX/19 

Uchwała Nr 108/XIX/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2019-2025

 Uchwała Nr 108/XIX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-04 20:44:23 Informację zaktualizowano 2020-01-05 13:46:05, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 109/XIX/19  

Uchwała Nr 109/XIX/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr 109/XIX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-05 13:49:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 110/XIX/19  

Uchwała Nr 110/XIX/19 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 110/XIX/19 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-05 13:52:25, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku