Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > rok 2019 strona główna 

rok 2019
Petycja nr 1 
 1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 10.01.2019 r.
 2. Forma złożenia petycji: pisemna
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: rodzice uczniów z PSP z Mszadli Starej i mieszkańcy gminy.
 4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowania w rejestrze petycji w Urzędzie Gminy i w dniu 11.01.2019 r. przekierowana zgodnie z właściwością do Rady Gminy (pismo poniżej).
 5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: Po rozpatrzeniu przez Radę Gminy odpowiedź zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyłęku, ponieważ nie wskazano osoby do kontaktu.

Treść petycji - plik pdf

Treść pisma przekierowującego - plik pdf

Informacja o spotkaniu - plik pdf

Pismo przekierowujące do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - plik pdf

Informacja - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 19:20:11 Informację zaktualizowano 2019-01-14 19:21:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Petycja nr 2 
 1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 26.02.2019 r.
 2. Forma złożenia petycji: pisemna
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy wsi: Zamość Stary, Zamość Nowy i Wólki Zamojskiej.
 4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowana w rejestrze petycji w Urzędzie Gminy i przekierowana do komórki ds. budownictwa.
 5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: Po zbadaniu sprawy odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 25 maja 2019 r.

Treść petycji - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 13:18:07 Informację zaktualizowano 2019-05-23 13:12:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Petycja nr 3 
 1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 29.05.2019 r.
 2. Forma złożenia petycji: pisemna
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Rodzice z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie

Treść petycja nr 3 2019 - plik pdf

Odpowiedź na petycję nr 3 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 13:57:18 Informację zaktualizowano 2019-08-16 23:28:55, wprowadzający: Administrator Gmina
Petycja nr 4 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 14.10.2019 r.
2. Forma złożenia petycji: elektroniczna
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowana w rejestrze petycji w Urzędzie Gminy i zostanie przekierowana do jednostek organizacyjnych podległych gminie.
5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: Po dokładnej analizie i zebraniu danych odpowiedź zostanie udzielona w terminie do dnia 13 stycznia 2020 roku.

 Treść Petycji nr 4 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 15:39:51 Informację zaktualizowano 2019-10-21 15:41:41, wprowadzający: Administrator Gmina
Odpowiedź na Petycję 
 Odpowiedź na Petycję w Sprawie Wprowadzenia Płatnści Bezgotówkowych - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-12 21:13:44 Informację zaktualizowano 2019-11-12 21:22:37, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku