Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2020 strona główna 

rok 2020
Uchwała nr Ra.25..2020  
 Uchwała nr Ra.25..2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 21:56:00 Informację zaktualizowano 2020-01-31 21:58:09, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr Ra.153.2020  
  Uchwała Nr Ra.153.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 13:14:40, wprowadzający: Administrator Gmina
Sprawozdanie NDS 

Informacja o udzielonych umorzeniach - plik pdf

 Sprawozdanie NDS - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 16:11:15, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr Ra.202.2020 

Uchwała Nr Ra.202.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Uchwała Nr Ra.202.2020 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 07:50:38, wprowadzający: Administrator Gmina
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2020 r.  

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarządzenie Nr 29/2020 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 08:12:38 Informację zaktualizowano 2020-12-23 08:14:08, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr Ra.333.2020 

Uchwała Nr Ra.333.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025

 Uchwała Nr Ra.333.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-29 15:54:23 Informację zaktualizowano 2020-12-23 09:09:21, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr Ra.332.2020 

Uchwała Nr Ra.332.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2021 oraz mozliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr Ra.332.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-29 15:55:43 Informację zaktualizowano 2020-12-23 09:07:47, wprowadzający: Administrator Gmina
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 3 września 2020 r. 

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie Nr 113/2020 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 09:03:28, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku