Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > rok 2020 strona główna 

rok 2020
Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia 
  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 24 marca 2020 r.
  2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
  3. Treść petycji – ( w/w załącznik)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia

 Treść petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 22:16:43 Informację zaktualizowano 2020-04-23 22:22:21, wprowadzający: Administrator Gmina
 

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 01.06.2020 r.
  2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję – Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój
  4. Treść petycji – n/w załącznik.

Odpowiedź na petycję - plik pdf

  Treść petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 16:25:53 Informację zaktualizowano 2020-06-16 22:16:58, wprowadzający: Administrator Gmina
Petycja w sprawie przekazania załączonego tekstu
do wszystkich szkół podstawowych i zespołów
szkół  

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy –  7 sierpnia 2020 r.
2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 Treść petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 10:28:31 Informację zaktualizowano 2020-08-17 12:15:07, wprowadzający: Administrator Gmina
Petycja w sprawie przesłania do wszystkich
szkół podstawowych pisma, dotyczącego
rozpoczynającej się akcji „Się gra się ma…
Playroom z Wyobraźni” 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 26 października 2020 r.
2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Treść petycji - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-28 15:00:58 Informację zaktualizowano 2020-10-28 15:07:39, wprowadzający: Administrator Gmina
Petycja w zakresie podjęcia uchwały w sprawie
uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze
strony producentów szczepionek na COVID-19 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 11 grudnia 2020 r.
2. Forma złożenia petycji – elektroniczna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Treść petycji - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 15:49:49 Informację zaktualizowano 2021-03-08 16:29:46, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku