Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2021 strona główna 

rok 2021
Uchwała nr 3.I,/122/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 stycznia 2021 roku 

Uchwała nr 3.I,/122/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Przyłęk w Uchwale Budżetowej na rok 2021

Uchwała nr 3.I,/122/2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-18 23:52:18, wprowadzający: Administrator Gmina
Zarządzenie Nr 33/2021 

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 33/2021 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 09:02:34 Informację zaktualizowano 2021-05-25 08:07:58, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 3.c./252/2021 

Uchwała Nr 3.c./252/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia  2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2022 oraz mozliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr 3.c./252/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 07:13:58, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 3.h./248/2021 

Uchwała Nr 3.h./248/2021Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej

 Uchwała Nr 3.h./248/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 07:16:01, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku