Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > rok 2021 strona główna 

rok 2021
Petycja w sprawie rekrutacji do oddziałów
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 roku życia z
podziałem na dwie grupy wiekowe w Publicznej
Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 15 marca 2021 r.
2. Forma złożenia petycji – pisemna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

Odpowiedź na petycję - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 Treść petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 09:31:37 Informację zaktualizowano 2021-04-06 09:34:12, wprowadzający: Administrator Gmina
Petycja w sprawie przywrócenia komunikacji
autobusowej na trasie Baryczka - Zwoleń przez
miejscowości Stefanów-Grabów nad Wisłą 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy – 6 sierpnia 2021 r.
2. Forma złożenia petycji – pisemna
3. Treść petycji – (w/w załącznik)

 Treść petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 00:20:18 Informację zaktualizowano 2021-09-28 09:33:11, wprowadzający: Administrator Gmina
odpowiedź na petycję ws. przywrócenia
połączenia autobusowego. 
 Odpowiedź na petycję ws. przywrócenia połączenia autobusowego - plik .pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 11:39:32, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku