Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2022 strona główna 

rok 2022
Uchwała nr 3.j./283/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 stycznia 2022 roku  

Uchwała nr 3.j./283/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022 rokuw sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 Uchwała nr 3.j./283/2022 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-02-02 12:18:23, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr 3.l./277/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 stycznia 2022 roku  

Uchwała nr 3.l./277/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022 rokuw sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

 Uchwała nr 3.l./277/2022 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-02-02 12:23:38, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr 3.e./174/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 kwietnia 2022 roku  

Uchwała nr 3.e./174/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

 Uchwała Nr 3.e.174.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-02 11:11:35, wprowadzający: Administrator Gmina
Zarządzenie Nr 43/2022 

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 43/2022 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-11 12:56:15 Informację zaktualizowano 2022-05-24 14:24:45, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr 3.d./186/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 września 2022 roku 

Uchwała nr 3.d./186/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2022 roku.

 Uchwała nr 3.d./186/2022 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-10-06 11:10:26, wprowadzający: Administrator Gmina
Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Przyłęk z
dnia 26 sierpnia 2022 r.  

Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 12:47:40, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr 3.c./284/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 grudnia 2022 roku  

Uchwała nr 3.c./284/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2022 roku.

 Uchwała nr 3.c./284/2022 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 12:27:00, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr 3.h./293/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 grudnia 2022 roku.   

Uchwała nr 3.h./293/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2022 roku .

 Uchwała nr 3.h./293/2022 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 12:28:01, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku