Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia Komisji > rok 2023 strona główna 

rok 2023
Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady Gminy Przyłęk – 16 czerwca 2023 

Zawiadomienie Komisja Budżetowa - plik pdf

Zawiadomienie Komisja Gospodarczo-Oświatowa - plik pdf

Zawiadomienie Komisja skarg, wniosków i petycji - plik pdf

Zawiadomienie Komisja Rewizyjna - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:21:22, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej -
19 maja 2023 r. 
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 09:48:49, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczo -
Oświatowej - 16 maja 2023 r.  
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Oświatowej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 09:48:12, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej -
12 maja 2023 r.  
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 07:27:16 Informację zaktualizowano 2023-04-25 07:28:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji - 21 marca2023 r. 
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 10:23:37, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej -
21 marca 2023 r.  
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-07 11:08:01 Informację zaktualizowano 2023-05-08 09:49:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczo -
Oświatowej - 24 marca 2023 r. 
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Oświatowej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-07 10:33:44, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej -
17 marca 2023 r. 
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-07 09:37:59, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji - 20 stycznia 2023 r. 
   Zawiadomienie Komisja Skarg, wniosków i petycji - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 15:16:59, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Gospodarczo-Oświatowej - 13 stycznia 2023 r.   
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Oświatowej- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-10 10:18:23, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzeniu
Komisji Budżetowej- 20 stycznia 2023 r.  
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-10 09:10:41, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej-
24 stycznia 2023 r.  
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-09 16:52:32, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej -
19 stycznia2023 r.  
 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-09 16:51:59, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku