Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2023 strona główna 

rok 2023
Uchwała nr 3.j./218/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2023 roku  

Uchwała nr 3.j./218/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk.

 Uchwała nr 3.j./218/2023 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-30 16:15:48 Informację zaktualizowano 2023-01-30 16:16:47, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała nr 3.l./223/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 stycznia 2022 roku 

Uchwała nr 3.l./223/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała nr 3.l./223/2023 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-30 16:18:54, wprowadzający: Administrator Gmina
Zarządzenie Nr 32/2023  

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

 Zarządzenie Nr 32/2023 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 11:16:44 Informację zaktualizowano 2023-05-08 14:22:41, wprowadzający: Administrator Gmina
UCHWAŁA Nr 3.e./265/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2023 roku  

UCHWAŁA Nr 3.e./265/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Przyłęk za 2022 rok.

 UCHWAŁA Nr 3.e./265/2023 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 10:25:47, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku