Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2006 strona główna 

rok 2006
 
 Uchwały CCCVI - CCCXXV
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 10:33:13 Informację zaktualizowano 2006-05-10 10:35:20, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCXXVI - CCCXXXIII
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 10:34:06, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCXXXIV - CCCXXXVIII
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 10:34:38, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCXXXIX - CCCXLV
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 10:35:09, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCXLVI - CCCLX
Data wprowadzenia informacji 2006-06-30 11:38:42, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCLXI - CCCLXVIII
Data wprowadzenia informacji 2006-08-28 12:08:33, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCLXIX - CCCLXXII
Data wprowadzenia informacji 2006-08-28 12:09:44, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwała CCCLXXIII
Data wprowadzenia informacji 2006-08-28 12:10:20, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCLXXIV - CCCLXXXII
Data wprowadzenia informacji 2006-11-08 11:57:03, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały CCCLXXXIII - CCCXCIV
Data wprowadzenia informacji 2006-11-08 11:57:54, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały I/I/2006 - 15/I/2006
Data wprowadzenia informacji 2006-12-14 11:44:57, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwały 16/I/2006 - 26/I/2006
Data wprowadzenia informacji 2006-12-14 11:46:16, wprowadzający: Marian Kuś
 
 Uchwała 27/I/2006
Data wprowadzenia informacji 2006-12-14 11:46:57, wprowadzający: Marian Kuś
 
Uchwała Nr 28/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006roku
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2007 rok.
 Uchwała nr 28/III/2006 z 15 grudnia 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-15 14:09:29, wprowadzający: Marian Kuś
 
Uchwała Nr 29/III/2006 z dnia  15 grudnia 2006roku
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach na rok 2007.

 Uchwała nr 29/III/2006 z 15 grudnia 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-15 14:14:04, wprowadzający: Marian Kuś
 

Uchwała Nr 30/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r.
Uchwała Nr 31/III/2006 z dnia  15 grudnia 2006r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 392/L/2006 o zbyciu nieruchomości
Uchwała Nr 32/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie planu pracy Rady Gminy w Przyłęku na 2007r.
Uchwała Nr 33/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie przyznania odszkodowania za korzystanie z nieruchomości.
Uchwała Nr 34/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 22/II/2006 o stawkach podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku.
Uchwała Nr 35/III2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku.
Uchwała Nr 36/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 23/II/2006 o określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 37/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 38/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.
Uchwała Nr 39/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 40/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr 41/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.
Uchwała Nr 42/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku
Uchwała Nr 43/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 44/III/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

 Uchwały od 30/III/2006 - 44/III/2006 z dn 15grudnia 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-15 14:32:46 Informację zaktualizowano 2007-03-01 13:10:09, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 45/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
wsprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.
Uchwała Nr 46/IV/2006 dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 47/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 48/IV/2006 dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2006 rok
Uchwała Nr 49/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej
Uchwała Nr 50/IV/2006 dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 51/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr 52/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

 

 Uchwały od 45/III/2006 - do 52/III/2006
Data wprowadzenia informacji 2007-01-15 14:50:16, wprowadzający: Marian Kuś
wersja do druku