bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Protokoły z sesji strona główna 

rok 2007
Protokół nr 5/2007 z Sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 15 stycznia
2007r. 
 (Protok_nr 5).pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-17 10:24:12 | Data modyfikacji: 2010-02-18 13:44:32.
Protokół nr 6/07 z Sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 16 marca 2007 roku 
 (Protok_nr 6).pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-17 10:24:39 | Data modyfikacji: 2010-02-18 13:49:18.
Protokół nr 7/07 obrad nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 30 marca 2007
roku w sali narad Urzędu Gminy 
 (Protok_nr 7).pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-17 10:25:07 | Data modyfikacji: 2010-02-18 13:58:18.
Protokół nr 8/VIII/07 z sesji odbytej w dniu 27
kwietnia 2007 roku w budynku Publicznego Gimnazjum
w Przyłęku 
 Protok nr 8.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-20 11:02:51 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:00:08.
Protokoły od nr 9/07 do nr 11/07 

Protokół nr 9/07
obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 21 maja 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr 10/07
obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 19 czerwca 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr 11/07
obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 czerwca 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy

 Protok nr 9-11.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-20 11:06:45 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:01:46.
Protokoły od nr 12/07 do nr 13/07  

Protokół nr 12/07
obrad  sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 10 sierpnia 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 13/07
obrad  sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 24 sierpnia 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 (Protok_ nr 12-13).pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-10-24 09:20:56 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:03:06.
Protokoły od nr 14/07 do nr 15/07  

Protokół nr 14/07
z obrad  sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 28 września 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 15/07
obrad sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 11 października 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 (Protok_nr 14-15).pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-23 11:14:51 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:04:15.
Protokoły od nr 16/07 do nr 18/07  

Protokół nr 16/07
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 16 listopada 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 17/07
obrad sesji XVII nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 27 listopada 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 18/07
obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 17 grudnia 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protok_16_18.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-11 12:09:41 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:10:13.
Protokoły od nr 19/07 do nr 21/07  

Protokół nr 19/07
obrad sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 grudnia 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 20/08
obrad sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 11 lutego 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 21/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 lutego 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 19-21.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-03-21 10:08:13 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:11:45.

Zobacz:
 rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 .  rok 2022 .  rok 2023 .  rok 2024 . 
Data wprowadzenia: 2008-03-21 10:08:13
Data modyfikacji: 2010-02-18 14:11:45
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl