bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Budżet strona główna 

rok 2009
Budżet gminy na 2009 rok  

Uchwała Nr 256/XXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian uchwały nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w  Przyłęku z dnia  31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1875

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

 Uchwała Nr 256/XXXIV/09 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:17:17 | Data modyfikacji: 2012-02-29 10:49:59.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2009 r.  
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/149/4495 Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2009.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-29 11:49:39 | Data modyfikacji: 2010-02-22 10:15:30.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.
/Biblioteki Gminnej/ 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Biblioteki Gminnej

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:11:28 | Data modyfikacji: 2010-02-22 10:18:02.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2009 r. /ZOZ/  
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. /ZOZ/

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:13:20 | Data modyfikacji: 2010-02-22 10:19:06.

Zobacz:
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
   rok 2024
Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:13:20
Data modyfikacji: 2010-02-22 10:19:06
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl