bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Budżet strona główna 

rok 2010
Budżet Gminy Przyłęk na 2010 r  
UCHWAŁA NR 330/XXXXVII/09 RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 - plik w formacie pdf

Tabela nr 2 do uchwały 330/XXXXVII/09 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 -
plik w formacie pdf

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/78/1220/ 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-15 22:17:29 | Data modyfikacji: 2010-08-02 14:17:12.
Zarządzenie nr 9/V/2010 

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=11826 

 Zarządzenie nr 9/V/2010 - plik w formacie

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:52:40 | Data modyfikacji: 2010-08-23 12:05:54.
Zarządzenie nr 10/V/2010 

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonaniao planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2009 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?ID=11827

 Zarządzenie nr 10/V/2010 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 11:01:08 | Data modyfikacji: 2010-08-23 12:08:42.
Zarządzenie nr 11/V/2010 

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za 2009 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?ID=11828 

 Zarządzenie nr 11/V/2010 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 11:03:59 | Data modyfikacji: 2010-08-23 12:09:58.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYŁĘKU ZA 2009 ROK

 Sprawozdanie - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 11:07:42.
Zarządzenie nr 15/V/2010 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Zarządzenie nr 15/V/2010 - plik w formacie pdf

Tabela nr 2 do zarządzenia nr 15/V/2010 - plik w formacie pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:48:44.
Zarządzenie nr 16/2010 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o  wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 roku

Zarządzenie nr 16/2010 - plik w formacie pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:53:16 | Data modyfikacji: 2010-05-17 14:53:45.
Zarządzenie nr 49/V/10 
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/200/5763

Zarządzenie nr 49/V/10 - plik pdf

Załącznik nr 3 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-23 13:14:44 | Data modyfikacji: 2010-12-13 07:56:02.
Zarządzenie nr 50/V/10 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/200/5764

 Zarządzenie nr 50/V/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-23 13:25:16 | Data modyfikacji: 2010-12-13 07:54:50.
Zarządzenie nr 51/V/10  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/200/5765

 Zarządzenie nr 51/V/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-23 13:30:02 | Data modyfikacji: 2010-12-13 07:55:41.
Uchwała nr RIO-R/366/10 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu


 

 Uchwała nr RIO-R/366/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:09:13 | Data modyfikacji: 2011-01-10 09:10:43.
Uchwała nr RIO-R/367/10  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy


 

 Uchwała nr RIO-R/367/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:12:56.

Zobacz:
 rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 .  rok 2022 .  rok 2023 .  rok 2024 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:12:56
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl