bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Akty Prawa Miejscowego strona główna 

Akty Prawa Miejscowego
 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
REJESTR

Dokument

Tytuł

Data ogłoszenia aktu

Rok/Numer/Pozycja

Uchwała Nr 50/VI/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

16 maja 2003r.

2003/131/3204

Uchwała Nr 52/VI/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-02 14:09:11 | Data modyfikacji: 2014-01-02 14:19:14.
 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Uchwała Nr 50/VI/2003 z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Publikacja

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Status dokumentu

obowiązujący

Data wydania

16 maja 2003 r.

Data wejścia w życie

Utrata mocy

Dokument został zmodyfikowany

Tekst jednolity dokumentu

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-02 11:48:33 | Data modyfikacji: 2014-01-02 14:04:52.
 


Uchwała Nr 52/VI/2003 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 4 marca 2003 roku

Publikacja

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Status dokumentu

obowiązujący

Data wydania

Data wejścia w życie

Utrata mocy

Dokument został zmodyfikowany

Tekst jednolity dokumentu

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:39:24 | Data modyfikacji: 2014-01-02 14:05:09.
Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:39:24
Data modyfikacji: 2014-01-02 14:05:09
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl