bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Podatki i opłaty lokalne strona główna 

rok 2013
Uchwała NR 146/XXV/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7243


Uchwała NR 146/XXV/12 - plik pdf 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 23:37:58.
Uchwała NR 147/XXV/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7244


Uchwała NR 147/XXV/12 - plik pdf  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 23:35:46 | Data modyfikacji: 2012-12-11 23:36:53.
Uchwała NR 148/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7245


Uchwała NR 148/XXV/12 - plik pdf 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 23:40:43.
Podatek leśny 
Podatek leśny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., tj. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2012 r., poz. 788). 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 23:43:06.
Uchwała Nr 157/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9419

 

 Uchwała Nr 157/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:36:47.
Uchwała Nr 158/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9420

 

 Uchwała Nr 158/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:38:24.
Uchwała Nr 161/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9421

 

 Uchwała Nr 161/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:39:51.

Zobacz:
 rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:39:51
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl