bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Sprawozdania strona główna 

Sprawozdania
Sprawozdanie 
z realizacji „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015” za 2012 rok

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-11 11:21:49.
Bilans Gmina 
 Bilans Gmina - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-08 00:29:35.
Bilans z wykonania Gmina 
 Bilans z wykonania Gmina - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-08 00:30:44.
Rachunek zysków i strat Gmina 
 Rachunek zysków i strat Gmina - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-08 00:31:54.
Zestawienie zmian funduszu Gmina 
 Zestawienie zmian funduszu Gmina - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-08 00:33:06.
Informacja dodatkowa Gmina bilanse 2019 
 Informacja dodatkowa Gmina bilanse 2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-08 00:34:19.
Sprawozdzania finansowe za rok 2020 

Sprawozdanie finansowe - Gmina Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Samorządowy Klub Dziecięcy Żółwik w Mszadli Starej.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:05:47.
Sprawozdzania finansowe za rok 2021  

Sprawozdanie finansowe - Gmina Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Samorządowy Klub Dziecięcy Żółwik w Mszadli Starej.pdf

Sprawozdanie finansowe - Klub Dziecięcy Żółwik II w Łaguszowie.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:47:11.
Sprawozdzania finansowe za rok 2022  

Sprawozdanie finansowe - Gmina Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Samorządowy Klub Dziecięcy Żółwik w Mszadli Starej.pdf

Sprawozdanie finansowe - Klub Dziecięcy Żółwik II w Łaguszowie.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-08 15:34:21.
Data wprowadzenia: 2023-05-08 15:34:21
Opublikowane przez: Administrator Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl