bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Zarządzenia strona główna 

rok 2013
 

Metryka

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Gminy Przyłęk położonych w Lipinach Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Przyłęku
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa i przekazania uprawnień Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu wypłaty ryczałtu za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Przyłęk
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży wagi wozowo - samochodowej stanowiącej własność Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepsze stoisko prezentujące tradycyjne potrawy regionalne podczas festynu rodzinnego "Przyłęk - nasza ziemia"
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 września 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ofertowego autobusu marki JELCZ L090
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby realizacji projektu "Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatyczym służącym do przetwarzania danych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych na potrzeby realizacji projektu "Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu "Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2014 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu Obrony Cywilnej Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na złom samochodów stanowiących własność Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania mienia gminnego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2013 rok
Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Przyłęk dla samorządowych instytucji kultury
Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014 rok
Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 56/A/12 z dnia 17 lipca 2012 r. dotyczącego zasad polityki rachunkowości
Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznych inwentaryzacji materiałów i obcych składników majątkowych

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-08 09:43:36 | Data modyfikacji: 2016-03-31 08:38:13.

Zobacz:
 rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 .  rok 2022 .  rok 2023 .  rok 2024 . 
Data wprowadzenia: 2013-05-08 09:43:36
Data modyfikacji: 2016-03-31 08:38:13
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl