bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Podatki i opłaty lokalne strona główna 

rok 2016
Uchwała Nr 50/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 50/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:59:45 | Data modyfikacji: 2015-12-30 13:05:59.
Uchwała Nr 51/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 51/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:02:04 | Data modyfikacji: 2015-12-30 13:06:57.
Uchwała Nr 53/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 53/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:03:29 | Data modyfikacji: 2015-12-30 13:07:54.
Uchwała Nr 59/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 59/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-22 13:24:55 | Data modyfikacji: 2015-12-30 12:58:12.
Uchwała Nr 60/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 60/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:47:49 | Data modyfikacji: 2015-12-30 12:58:01.
Uchwała Nr 61/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 61/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:49:35 | Data modyfikacji: 2015-12-30 12:57:52.
Uchwała Nr 62/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 62/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-22 13:28:12 | Data modyfikacji: 2015-12-30 12:57:34.
Uchwała Nr 63/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 63/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:04:39 | Data modyfikacji: 2015-12-30 13:09:38.

Zobacz:
 rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-30 13:04:39
Data modyfikacji: 2015-12-30 13:09:38
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl