bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Petycje strona główna 

rok 2019
Petycja nr 1 
 1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 10.01.2019 r.
 2. Forma złożenia petycji: pisemna
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: rodzice uczniów z PSP z Mszadli Starej i mieszkańcy gminy.
 4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowania w rejestrze petycji w Urzędzie Gminy i w dniu 11.01.2019 r. przekierowana zgodnie z właściwością do Rady Gminy (pismo poniżej).
 5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: Po rozpatrzeniu przez Radę Gminy odpowiedź zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyłęku, ponieważ nie wskazano osoby do kontaktu.

Treść petycji - plik pdf

Treść pisma przekierowującego - plik pdf

Informacja o spotkaniu - plik pdf

Pismo przekierowujące do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - plik pdf

Informacja - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-14 19:20:11 | Data modyfikacji: 2019-01-14 19:21:47.
Petycja nr 2 
 1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 26.02.2019 r.
 2. Forma złożenia petycji: pisemna
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy wsi: Zamość Stary, Zamość Nowy i Wólki Zamojskiej.
 4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowana w rejestrze petycji w Urzędzie Gminy i przekierowana do komórki ds. budownictwa.
 5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: Po zbadaniu sprawy odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 25 maja 2019 r.

Treść petycji - plik pdf

Odpowiedź na petycję - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:18:07 | Data modyfikacji: 2019-05-23 13:12:10.
Petycja nr 3 
 1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 29.05.2019 r.
 2. Forma złożenia petycji: pisemna
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Rodzice z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie

Treść petycja nr 3 2019 - plik pdf

Odpowiedź na petycję nr 3 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:57:18 | Data modyfikacji: 2019-08-16 23:28:55.
Petycja nr 4 

1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 14.10.2019 r.
2. Forma złożenia petycji: elektroniczna
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowana w rejestrze petycji w Urzędzie Gminy i zostanie przekierowana do jednostek organizacyjnych podległych gminie.
5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: Po dokładnej analizie i zebraniu danych odpowiedź zostanie udzielona w terminie do dnia 13 stycznia 2020 roku.

 Treść Petycji nr 4 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:39:51 | Data modyfikacji: 2019-10-21 15:41:41.
Odpowiedź na Petycję 
 Odpowiedź na Petycję w Sprawie Wprowadzenia Płatnści Bezgotówkowych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-11-12 21:13:44 | Data modyfikacji: 2019-11-12 21:22:37.

Zobacz:
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2019-11-12 21:13:44
Data modyfikacji: 2019-11-12 21:22:37
Opublikowane przez: Administrator Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl