bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Wybory strona główna 

Wybory ławników 2019
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA
KADENCJĘ 2020-2023 

Informacja o naborze - plik pdf

Karta zgłoszenia ławnika - plik pdf

Druk oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.docx

Druk oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.docx

Wykaz 50 obywateli popierających kandydata na ławnika.docx

Klauzula informacyjna - kandydat na ławnika.docx

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:57:48.

Zobacz:
 Wybory Prezydenta RP 2020 .  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 .  Wybory ławników 2019 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 .  Wybory Samorządowe 2018 .  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 .  Referendum ogólnokrajowe 2015  .  Wybory Prezydenta RP 2015 .  Wybory Samorządowe 2014 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przyłęk 2020 . 
Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:57:48
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl