bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Uchwały strona główna 

rok 2020
Uchwała Nr 111/XX/20 

Uchwała Nr 111/XX/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr 111/XX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-01-09 19:37:40.
Uchwała Nr 112.XXI.20 

Uchwała Nr 112/XXI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2020 rok

 Uchwała Nr 112.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:28:54.
Uchwała Nr 113.XXI.20 

Uchwała Nr 113/XXI/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2020 rok

 Uchwała Nr 113.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:31:38.
Uchwała Nr 114.XXI.20 

Uchwała Nr 114/XXI/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 114.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:33:52.
Uchwała Nr 115.XXI.20 

Uchwała Nr 115/XXI/20 w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

 Uchwała Nr 115.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:36:40.
Uchwała Nr 116.XXI.20 

Uchwała Nr 116/XXI/20 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 116.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:43:09.
Uchwała Nr 117.XXI.20 

Uchwała Nr 117/XXI/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 Uchwała Nr 117.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:46:48 | Data modyfikacji: 2020-07-23 11:38:43.
Uchwała Nr 118.XXI.20 

Uchwała Nr 118/XXI/20 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 118.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:48:35.
Uchwała Nr 119.XXI.20 

Uchwała Nr 119/XXI/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 119.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:50:33.
Uchwała Nr 120.XXI.20 

Uchwała Nr 120/XXI/20 o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 120.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:56:04.
Uchwała Nr 121.XXI.20 

Uchwała Nr 121/XXI/20 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 Uchwała Nr 121.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-11 23:58:07.
Uchwała Nr 122.XXI.20 

Uchwała Nr 122/XXI/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 Uchwała Nr 122.XXI.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-12 00:00:10 | Data modyfikacji: 2020-02-18 21:10:06.
Uchwała Nr 123.XXII.20 

Uchwała Nr 123/XXII/20 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Samorządowy Klub Dziecięcy „Żółwik” w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 123.XXII.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-18 21:08:05.
Uchwała Nr 124/XXII/20 

Uchwała Nr 124/XXII/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2020 roku,

 Uchwała Nr 124/XXII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-18 21:13:15.
Uchwała Nr 125.XXII.20 

Uchwała Nr 125/XXII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 Uchwała Nr 125.XXII.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-02-18 21:15:41.
Uchwała Nr 126/XXIII/20  

Uchwała Nr 126/XXIII/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 126/XXIII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-08 10:53:15 | Data modyfikacji: 2020-04-08 11:24:24.
Uchwała Nr 127/XXIII/20  

Uchwała Nr 127/XXIII/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Przyłęk stosowanej do dowozu uczniów niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2019/2020

 Uchwała Nr 127/XXIII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-08 10:56:10 | Data modyfikacji: 2020-04-08 11:24:48.
Uchwała Nr 128/XXIII/20  

Uchwała Nr 128/XXIII/20 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2020-2025

 Uchwała Nr 128/XXIII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-08 10:59:35 | Data modyfikacji: 2020-04-08 11:24:59.
Uchwała Nr 129/XXIII/20  

Uchwała Nr 129/XXIII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

 Uchwała Nr 129/XXIII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-08 11:06:12 | Data modyfikacji: 2020-04-08 11:25:31.
Uchwałę Nr 130/XXIV/20  

Uchwałę Nr 130/XXIV/20 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2020-2025

 Uchwała Nr 130. XXIV.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-29 16:17:14 | Data modyfikacji: 2020-04-29 16:20:03.
Uchwała Nr 131/XXIV/20  

Uchwała Nr 131/XXIV/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

  Uchwała Nr 131.XXIV.20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:21:32 | Data modyfikacji: 2020-06-04 15:24:46.
Uchwała Nr 132/XXV/20  

Uchwała Nr 132/XXV/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2019

 Uchwała Nr 132 XXV 20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:25:59.
Uchwała Nr 133/XXV/20 

Uchwała Nr 133/XXV/20 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Przyłęk

 Uchwała Nr 133 XXV 20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:27:43.
Uchwała Nr 134/XXV/20 

Uchwała Nr 134/XXV/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020 r.

 Uchwała Nr 134 XXV 20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:29:41.
Uchwała Nr 135/XXV/20 

Uchwała Nr 135/XXV/20 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 135 XXV 20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:31:39.
Uchwała Nr 136/XXV/20 

Uchwała Nr 136/XXV/20 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 136 XXV 20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:33:17.
Uchwała Nr 137/XXVI/20 

Uchwała Nr 137/XXVI/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

 Uchwała Nr 137/XXVI/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-13 22:08:03 | Data modyfikacji: 2020-07-23 12:04:53.
Uchwała Nr 138/XXVII/20 

Uchwała Nr 138/XXVII/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 Uchwała Nr 138/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:48:33.
Uchwała Nr 139/XXVII/20 

Uchwała Nr 139/XXVII/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok

 Uchwała Nr 139/XXVII/20 -plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:52:00.
Uchwała Nr 140/XXVII/20 

Uchwała Nr 140/XXVII/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

 Uchwała Nr 140/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:54:18.
Uchwała Nr 141/XXVII/20 

Uchwała Nr 141/XXVII/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu

 Uchwała Nr 141/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:56:30.
Uchwała Nr 142/XXVII/20 

Uchwała Nr 142/XXVII/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 142/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:59:22.
Uchwała Nr 143/XXVII/20 

Uchwała Nr 143/XXVII/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 143/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:02:34.
Uchwała Nr 144/XXVII/20 

Uchwała Nr 144/XXVII/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 144/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:05:53.
Uchwała Nr 145/XXVII/20 

Uchwała Nr 145/XXVII/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samodzielnym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 145/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:08:53.
Uchwała Nr 146/XXVII/20 

Uchwała Nr 146/XXVII/20 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 Uchwała Nr 146/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:12:32.
Uchwała Nr 147/XXVII/20 

Uchwała Nr 147/XXVII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2020-2025

 Uchwała Nr 147/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:15:43 | Data modyfikacji: 2020-07-23 11:17:00.
Uchwała Nr 148/XXVII/20 

Uchwała Nr 148/XXVII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

 Uchwała Nr 148/XXVII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:20:05 | Data modyfikacji: 2020-07-23 11:21:02.
Uchwała Nr 149/XXVIII/20 

Uchwała Nr 149/XXVIII/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 149/XXVIII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-10 14:30:58.
Uchwała Nr 150/XXVIII/20 

Uchwała Nr 150/XXVIII/20 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 150/XXVIII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-10 14:33:07.
Uchwała Nr 151/XXIX/20 

Uchwała Nr 151/XXIX/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 151/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:14:07 | Data modyfikacji: 2020-08-20 13:15:49.
Uchwała Nr 152/XXIX/20 

Uchwała Nr 152/XXIX/20 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 152/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:18:26.
Uchwała Nr 153/XXIX/20 

Uchwała Nr 153/XXIX/20 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 153/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:20:19.
Uchwała Nr 154/XXIX/20 

Uchwała Nr 154/XXIX/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 154/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:23:18.
Uchwała Nr 155/XXIX/20 

Uchwała Nr 155/XXIX/20 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowej 

 Uchwała Nr 155/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:25:31.
Uchwała Nr 156/XXIX/20 

Uchwała Nr 156/XXIX/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 Uchwała Nr 156/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:27:34.
Uchwała Nr 157/XXIX/20 

Uchwała Nr 157/XXIX/20 w sprawie sposobu załatwienia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały zwolnienia z podatku
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 Uchwała Nr 157/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:29:33 | Data modyfikacji: 2020-08-20 13:41:08.
Uchwała Nr 158/XXIX/20 

Uchwała Nr 158/XXIX/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr 146/XXVII/20 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 Uchwała Nr 158/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:32:24.
Uchwała Nr 159/XXIX/20 

Uchwała Nr 159/XXIX/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego pobytu w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk

 Uchwała Nr 159/XXIX/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:34:34.
Uchwała Nr 160/XXIX/20 

Uchwała Nr 160/XXIX/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 Uchwała Nr 160/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:37:08.
Uchwała Nr 161/XXIX/20 

Uchwała Nr 161/XXIX/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyłęk stosowanej do dowozu uczniów niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2020/2021

 Uchwała Nr 161/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:39:13 | Data modyfikacji: 2020-08-20 13:40:31.
Uchwała Nr 162/XXIX/20 

Uchwała Nr 162/XXIX/20 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 162/XXIX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:42:54.
Uchwała Nr 163/XXX/20 

Uchwała Nr 163/XXX/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 123/XXII/20 Rady Gminy Przyłęk w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Samorządowy Klub Dziecięcy „Żółwik” w Mszadli Starej

 Uchwała Nr 163/XXX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:06:48.
Uchwała Nr 164/XXX/20 

Uchwała Nr 164/XXX/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 Uchwała Nr 164/XXX/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:16:01 | Data modyfikacji: 2020-09-29 13:17:09.
Uchwała Nr 165/XXXI/20 

Uchwała Nr 165/XXXI/20 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 165/XXXI/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-27 13:10:22.
Uchwała Nr 166/XXXI/20 

Uchwała Nr 166/XXXI/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Przyłęk

 Uchwała Nr 166/XXXI/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-27 13:17:49 | Data modyfikacji: 2020-10-27 13:19:11.
Uchwała Nr 167/XXXI/20 

Uchwała Nr 167/XXXI/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2020-2025

 Uchwała Nr 167/XXXI/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-27 13:22:07.
Uchwała Nr 168/XXXI/20 

Uchwała Nr 168/XXXI/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr 168.XXXI.20 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-27 13:26:18.
Uchwała Nr 169/XXXII/20 

Uchwała Nr 169/XXXII/20 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 169/XXXII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:45:05.
Uchwała Nr 170/XXXII/20 

Uchwała Nr 170/XXXII/20 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarczo – Oświatowej Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 170/XXXII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:47:18.
Uchwała Nr 171/XXXII/20 

Uchwała Nr 171/XXXII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 Uchwała Nr 171/XXXII/20 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-03 13:49:19.
Uchwała Nr 172/XXXIII/20 

Uchwała Nr 172/XXXIII/20 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 Uchwała Nr 172/XXXIII/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:22:56 | Data modyfikacji: 2020-11-26 08:24:20.
Uchwała Nr 173/XXXIII/20 

Uchwała Nr 173/XXXIII/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 Uchwała Nr 173/XXXIII/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:27:13.
Uchwała Nr 174/XXXIII/20 

Uchwała Nr 174/XXXIII/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr 174/XXXIII/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:29:30.
Uchwała Nr 175/XXXIII/20 

Uchwała Nr 175/XXXIII/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021

 Uchwała Nr 175/XXXIII/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:32:50.
Uchwała Nr 176/XXXIII/20 

Uchwała Nr 176/XXXIII/20 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 Uchwała Nr 176/XXXIII/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:34:50.
Uchwała Nr 177/XXXIII/20 

Uchwała Nr 177/XXXIII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

 Uchwała Nr 177/XXXIII/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:36:56.
Uchwała Nr 178/XXXIV/20 

Uchwała Nr 178/XXXIV/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

 Uchwała Nr 178/XXXIV/20

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-11 09:39:59.
Uchwała Nr 179/XXXV/20 

Uchwała Nr 179/XXXV/20 w sprawie sposobu załatwienia wniosku dotyczącego podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych oraz udział w szkoleniach

Uchwała Nr 179/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:09:22.
Uchwała Nr 180/XXXV/20 

Uchwała Nr 180/XXXV/20 w sprawie sposobu załatwienia wniosku w sprawie wprowadzenia niższych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Uchwała Nr 180/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:13:03.
Uchwała Nr 181/XXXV/20 

Uchwała Nr 181/XXXV/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 181/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:15:31.
Uchwała Nr 182/XXXV/20 

Uchwała Nr 182/XXXV/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2021-2025

Uchwała Nr 182/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:20:07 | Data modyfikacji: 2021-01-08 17:21:05.
Uchwała Nr 183/XXXV/20 

Uchwała Nr 183/XXXV/20 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr 183/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:24:40.
Uchwała Nr 184/XXXV/20 

Uchwała Nr 184/XXXV/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 184/XXXV/20 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:27:27.
Uchwała Nr 185/XXXV/20 

Uchwała Nr 185/XXXV/20 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 173/XXXIII/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr 185/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:30:37.
Uchwała Nr 186/XXXV/20 

Uchwała Nr 186/XXXV/20 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2020-2025

Uchwała Nr 186/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:32:53.
Uchwała Nr 187/XXXV/20 

Uchwała Nr 187/XXXV/20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2020

Uchwała Nr 187/XXXV/20

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:34:44.

Zobacz:
 rok 2003 .  rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 .  rok 2022 .  rok 2023 .  rok 2024 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:34:44
Opublikowane przez: Administrator Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl