bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Zawiadomienia o sesji strona główna 

rok 2023
Zawiadomienie o sesji - 28.12.2023r. 
 Zawiadomienie o LXXX sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-21 08:17:34.
Zawiadomienie o sesji - 11.12.2023r.  

BR.0002.79.2023 Przyłęk, dnia 7 grudnia 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku LXXIX sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady
Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2024-2028.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej
na lata 2024-2027.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
Gminy Przyłęk na rok 2023.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Przyłęk
/-/ Bożena Mistygacz

 Zawiadomienie o LXXIX sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-08 07:35:08 | Data modyfikacji: 2023-12-14 10:59:56.
Zawiadomienie o sesji - 23.11.2023r. 
 Zawiadomienie o LXXVIII sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-15 07:49:26.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 23.10.2023r.
 
 Zawiadomienie o LXXVII sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-18 12:01:30.
Zawiadomienie o sesji - 27.09.2023 r.  
  Zawiadomienie o LXXVI sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:42:39.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 14.09.2023r.
 
  Zawiadomienie o LXXV sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-13 14:58:48 | Data modyfikacji: 2023-09-18 16:15:50.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 18.08.2023r. 
 Zawiadomienie o LXXIV sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-08-16 15:10:14.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 31.07.2023r.
 
 Zawiadomienie o LXXIII sesji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-07-28 11:53:00.
Zawiadomienie o sesji – 27.06.2023 r. oraz
ZGŁOSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o
stanie Gminy za rok 2023.  

Zawiadomienie o LXXII sesji.pdf

Zgłoszenie do udziału w debacie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-06-12 14:37:32.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 12.06.2023r. 
  Zawiadomienie o LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:45:13.
Zawiadomienie o sesji - 30.05.2023 r.  
 Zawiadomienie o LXX sesji - 30.05.2023 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-22 15:37:44.
Zawiadomienie o sesji - 27.04.2023 r.  
 Zawiadomienie o LXIX sesji - 27.04.2023 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-04-19 13:08:36 | Data modyfikacji: 2023-04-19 13:09:24.
Zawiadomienie o sesji - 29.03.2023 r. 
 Zawiadomienie o LXVIII sesji - 29.03.2023 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-03-22 12:09:58 | Data modyfikacji: 2023-04-19 13:10:09.
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 21.02.2023r.
 
 Zawiadomienie o LXVII sesji Rady Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-20 11:20:53 | Data modyfikacji: 2023-02-20 11:23:36.
Zawiadomienie o sesji - 24.01.2023 r.  
 Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-18 07:06:28.

Zobacz:
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
   rok 2023
   rok 2024
Data wprowadzenia: 2023-01-18 07:06:28
Opublikowane przez: Administrator Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl