bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Referaty strona główna 

Referaty
 

REFERATY

Sekretariat Urzędu Gminy

Stanowisko ds. kancelaryjnych i sekretariatu – Inspektor Iwona Raczkowska e-mail: przylek@przylek.pl tel. 48 6773016, 

 

I. Skarbnik Gminy - Mirosława Witczak e-mail: skarbnik@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 42

 1. Referat finansowy

          Mirosława Witczak - Kierownik referatu e-mail: skarbnik@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 42, 

 • Anna Krześniak - Główny specjalista ds. księgowości budżetowej (prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy,
  opłaty za C.O, czynsze, podatek VAT, JPK, ewidencja projektów unijnych i dotacji celowych)
  e-mail: krzesniak@przylek.pl , tel. 48-677-30-16 w. 50, ,
 • Teresa Kilijanek -główny księgowy jednostek oświatowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych),
  e-mail: kilijanek@przylek.pl, tel. 48-677-30-16 w. 50,
 • Inspektor Jolanta Fijoł (rachuba płac pracowników Urzędu Gminy, rozliczanie z ZUS i US, realizacja płatności
  jednostek oświatowych),
  e-mail: fijol@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 37,
 • Podinspektor Marta Kacperska (rachuba płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczanie z ZUS i US),
  />e-mail: kacperska@przylek.p tel. 48-677-30-16 w. 37,
 • Inspektor Danuta Małek (realizacja płatności Urzędu Gminy, wystawianie faktur i ewidencja opłat za pobór wody),
  e-mail: malek.d@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 41,
 • Referent Anna Włudarczyk (prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu, ewidencja składników mienia Gminy,
  prowadzenie ksiąg rachunkowych z PKZP),
  e-mail: awludarczyk@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 41,
 • Inspektor (księgowość podatkowa) tel. 48-677-30-16 w. 44,
 • Referent Monika Majewska - stanowisko ds. obsługi fakturowania usługi i rozliczenia z tytułu opłat za odpady komunalne)
  email: majewska@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 44, 
 • Inspektor Janina Chojecka e-mail: chojecka@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 39,
 • Samodzielny Referent - Joanna Łapczyńska e-mail: lapczynska@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 39,

II. Sekretarz Gminy - Katarzyna Cieślikowska-Szewczyk e-mail: cieslikowska-szewczyk@przylek.pl tel.48-677-30-16 w.49, 

 1. Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Obrony Cywilnej
 • Kierownik referatu - Wioletta Kałużyńska – stanowisko ds. kancelarii tajnej,obrony cywilnej, spraw wojskowych
  oraz komunalizacji  e-mail: kaluzynska@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 34, 
 • Stanowisko ds. budownictwa, geodezji, gospodarki komunalnej oraz dróg gminnych :
  -Referent Anita Walasek e-mail: walasek@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 34,
  -Referent Małgorzata Skoczylas (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta,
  wydawanie zezwoleń na alkohol, pomoc poszkodowanym rolnikom przez klęski żywiołowe – susza, przymrozki)
  e-mail skoczylas@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w.51, 
 • Konserwatorzy:
 • Krzysztof Mazur - tel. 605 534 600,
 • Piotr Ciupak - tel. 609 970010,
 • Sprzątaczka - Elżbieta Kozieł,
 • Kierowca samochodu osobowego (dowóz dzieci niepełnosprawnych) - Dawid Jarosz

     2. Główny Specjalista: Piotr Frąk - Stanowisko ds. zamówień publicznych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

        e-mail: frak@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w.51 

     3. Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami:

 • Młodszy referent – Martyna Belka e-mail: belka@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w.46, 

     4. Samodzielne stanowisko ds. oświaty.

     5. Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady -  vacat - e-mail: kus@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 53, 

     6. Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Malinowska e-mail: malinowska@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 35, 

     7. Radca prawny - Damian Walachnia tel. 48-677-30-16

     8. Gminna Biblioteka Publiczna

     9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Kierownik GOPS - Maria Madejska tel. 48-677-30-40, e-mail: gops@przylek.pl
 • Specjalista pracy socjalnej - Barbara Pietrus tel. 48-677-30-40 e-mail: bp.gops@przylek.pl
 • Specjalista pracy socjalnej - Hanna Łapczyńska tel. 48-677-30-40 e-mail: hl.gops@przylek.pl
 • Specjalista pracy socjalnej - Elżbieta Urbanek tel. 48-677-30-40 e-mail: eu.gops@przylek.pl
 • Samodzielny referent - Katarzyna Knieć tel. 48-677-30-40 e-mail: kk.gops@przylek.pl
 • Samodzielny referent - Renata Jasik tel.48 677-30-40 e-mail: rj.gops@przylek.pl
 • Referent - Milena Suwała 
 • Pracownik socjalny – Dominika Dębiec
 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2003-04-24 09:41:00 | Data modyfikacji: 2022-03-10 07:40:28.
Data wprowadzenia: 2003-04-24 09:41:00
Data modyfikacji: 2022-03-10 07:40:28
Opublikowane przez: Administrator Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl