rok 2007

 
Uchwała Nr 53/VI/2007
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
 53.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-12 08:59:45.
 
Uchwała Nr 54/VI/2007
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Przyłęku na 2007 rok. 54.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-12 09:00:53.
 
Uchwała Nr 55/VI/2007
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie  zmian do Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uchwalonego Uchwałą Nr 209/XXX/2005 z dnia 31 marca 2005 roku 55.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-12 09:02:44.
 
Uchwała Nr 56/VI/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 56.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-12 09:03:35.
 
Uchwała Nr 57/V/2007
R a d y  G m i n y w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia gminnego. 57.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-12 09:04:08.
 
Uchwała Nr 58/VI/2007
R a d y   G m i n y   w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach. 58.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-13 10:06:54.
 
Uchwała  Nr 59VI/2007
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia16 marca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007  rok.
 59.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-13 10:07:56.
 
Uchwała Nr 60/VI/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i utrzymania inwestycji pod nazwą „Remont kładki na rzece Zwolence w miejscowości Kijanka
 60.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-13 10:08:52.
 

Uchwała Nr 61/VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 62 /VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 63 /VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych      i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 64/VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 65/VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 66/VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 67/VII/2007
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr 68/VII/2007
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku.

Uchwała Nr 69/VII/2007
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 30 marca 2007 roku.
w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku.

Uchwała Nr 70/VII/2007
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  30 marca 2007 roku.
w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk.

 61-70.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-04-13 12:39:04.
 

Uchwała Nr 71/VIII/07
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2006.

Uchwała Nr 72/VIII/07
R a d Y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Przyłęku.za rok 2006.

Uchwała Nr 73/VIII/07
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk.

 71-73.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-05-09 13:45:49.
 

Uchwała Nr 74/VIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie  zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach

 74.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-05-09 13:46:34.
 
Uchwała Nr 75 /VIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku  75.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-05-09 13:47:01.
 

Uchwała Nr 76/VIII/07                                            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 77/VIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 78/VIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 79/VIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy w 2007 roku

 76-79.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-05-09 13:47:39.
 

Uchwała Nr 80 /IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 81 /IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 82/IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 83/IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 84/IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 85/IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 86/IX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

 80-86.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-06-28 08:38:08.
 

Uchwała Nr 87/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 88/X/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 89/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 90/X/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 91/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 92/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 93/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 94/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku


Uchwała Nr 95/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr  96/X/07  
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 97/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 98/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 99/X/07             
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 100/X/07            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 101/X/07            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 102/X/07            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 103/X/07            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 104/X/07            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 105/X/07            
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 106/X/2007
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 19 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 87--106.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-06-28 08:42:28 | Data modyfikacji: 2007-07-19 09:49:44.
 

Uchwała Nr 107/XI/07
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2007 roku.                                                                   

Uchwała Nr 108/XI/07
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2007 roku.

Uchwała Nr 109/XI/07
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 110/XI/07
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 111/XI/07
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 112 /XI/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych
i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 113/XI/07
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 114 /XI/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 115/XI/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku

 107--115.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-07-19 09:54:46.
 

Uchwała Nr 116/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych      i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 117/XII/07    
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2007 roku.

Uchwała Nr 118/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 119/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr120/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 121/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 122/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku


Uchwała Nr 123/XII/07    
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2007 roku.

Uchwała Nr 124/XII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Uchwała Nr  125/XII/07
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie rozbiórki i rozkruszenia nieruchomości

 116-125.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-08-20 10:56:56 | Data modyfikacji: 2007-08-20 10:58:12.
 

Uchwała Nr 126/XIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 127/XIII/07   
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 128/XIII/07   
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 129/XIII/07  
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 130/XIII/07  
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Uchwała Nr 131/XIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

 

 126-131.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-10-24 09:25:18.
 

Uchwała Nr 132/XIV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Uchwała Nr 133/XIV/07                    
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 28 września 2007 roku
 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przyłęk za I półrocze 2007 r.

Uchwała Nr 134/XIV/2007
R a d y  G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wyboru ławników  do Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

Uchwała Nr 135/XIV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku


Uchwała Nr 136/XIV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 137/XIV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

 132-137.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-10-24 09:28:18.
 

Uchwała Nr 138/XV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 11 października 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 139/XV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 11 października 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 140/XV/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 11 października 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

 138-140.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-10-24 09:29:59.
 

Uchwała Nr 141/XVI/07   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 listopada 2007 roku.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
                                                     
Uchwała Nr 142/XVI/07
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2008.

Uchwała Nr 143/XVI/07                                        
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008.

Uchwała Nr 144/XVI/07                  
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  16 listopada 2007 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2008 rok.

Uchwała Nr 145/XVI/07 
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2008 r..

Uchwała Nr 146/XVI/07 
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr 147/XVI/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 listopada 2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Uchwała Nr 148/XVI/07
Rady Gminy w Przyłęku
Z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

 141-148.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-11-23 11:24:40.
 

Uchwała Nr 149/XVII/07                                               
R a d y   G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2008 rok.

Uchwała Nr 150/XVII/07
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę ku
z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2008 rok.

Uchwała Nr 151/XVII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk.

UCHWAŁA  Nr 152/XVII/07
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyłęk”

UCHWAŁA Nr 153/XVII/07
RADY  GMINY  PRZYŁĘK
z dnia  27 Listopada   2007r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr 154/XVII/07
R a d y   G m i n y   w  P r z y ł ę k u
z dnia  27 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Przyłęk.

Uchwała Nr 155/XVII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku oraz planu finansowego zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej.

Uchwała Nr 156/XVII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 157/XVII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

 149-157.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-12-13 13:03:07.
 

Uchwała Nr 158/XVIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  17 grudnia 2007 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 132/XIV/07 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 września 2007 roku w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Uchwała Nr 159/XVIII/07                  
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  17 grudnia  2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 147/XVI/07 z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Uchwała Nr 160/XVIII/07                                        
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 143/XVI/07 z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008.

Uchwała Nr 161/XVIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  17 grudnia 2007 roku.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk do 2015 roku.

UCHWAŁA NR 162/XVIII/07
RADY GMINY W PRZYŁĘKU
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2007 – 2013 .

Uchwała Nr 163/XVIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 164/XVIII/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

 158-164.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-12-21 13:22:24.
 

Uchwała Nr 165/XIX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przyłęk na rok 2008.


Uchwała Nr 166/XIX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Uchwała Nr 167/XIX/07
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  31 grudnia 2007 roku
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach na rok 2008.

Uchwała Nr 168/XIX/07
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

 

 165-168.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-01-11 11:34:20.
Data wprowadzenia: 2008-01-11 11:34:20
Opublikowane przez: Jerzy Kamionka