Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: samodzielny referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:38:21.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: samodzielny referent ds. obsługi Rady Gminy.

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-03-28 12:34:45.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO
URZĘDNICZE KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO
„ŻÓŁWIK II” W ŁAGUSZOWIE 

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

 OGŁOSZENIE O NABORZE08.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-06 16:12:44.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku: Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-14 18:33:33 | Data modyfikacji: 2021-07-14 18:40:47.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-30 10:40:51.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-08 16:11:10 | Data modyfikacji: 2021-03-08 16:20:58.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-01 19:55:02 | Data modyfikacji: 2021-03-01 20:03:02.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-02-01 12:57:21 | Data modyfikacji: 2021-02-01 14:49:13.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Podinspektor ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-26 12:32:47 | Data modyfikacji: 2020-10-26 12:39:52.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:38:43.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-17 16:00:29.
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze - Kierownik Samorządowego Klubu
Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej  

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-02 09:39:55 | Data modyfikacji: 2020-09-02 09:58:21.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny
Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą prowadzonej
przez Gminę Przyłęk 

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Przyłek z dnia 18 sierpnia 2020 r. - plik pdf

 Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-22 15:35:00 | Data modyfikacji: 2020-07-22 15:37:22.
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze - Kierownik Samorządowego Klubu
Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej 

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula_informacyjna

kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych_osobowych

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-16 22:00:58 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:06:32.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. fakturowania usług i rozliczania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszenie o naborze

kwestionariusz osobowy

oświadczenia kandydata

klauzula informacyjna RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:43:07.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. geodezji, gospodarki komunalnej oraz dróg gminnych.

ogłoszenie o naborze

kwestionariusz osobowy

oświadczenia kandydata

klauzula informacyjna RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:10:53 | Data modyfikacji: 2019-12-13 11:44:50.
Naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

Nabór na wolne stanowisko d/s zamówień publicznych-plik pdf

Klauzula Informacyjna - plik pdf

Kwestionariusz Osobowy Kandydata - plik pdf

Oświadczenie Kandydata - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-12 20:40:03 | Data modyfikacji: 2019-08-12 20:57:36.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Młodszy Referent ds. rolnictwa, handlu i usług.

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy kandydata - plik pdf

Oświadczenie Kandydata - plik pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik pdf

Klauzula Informacyjna RODO - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-12 20:25:47 | Data modyfikacji: 2019-07-12 20:58:31.
Ogłoszenie o naborze w GOPS Przyłęk 
 Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Autor: Maria Madejska - Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2019-04-30 20:23:20 | Data modyfikacji: 2019-04-30 20:26:42.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. obsługi Rady Gminy.

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestiobariusz osobowy - plik pdf

Oświadczenia - pliik pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody - plik pdf

Klauzula RODO - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:57:31 | Data modyfikacji: 2018-07-05 11:58:26.
Ogłoszenie o naborze w GOPS Przyłęk 
 Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:37:00.
Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS
w Przyłęku 
 Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:04:38.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent
ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:45:50 | Data modyfikacji: 2016-12-28 12:25:04.
Kolejny nabór na stanowisko asystent rodziny  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przyłęku ogłasza kolejny nabór na stanowisko Asystenta rodziny. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie. Przewidywany termin zatrudnienia: maj – grudzień 2014 r.


 Ogłoszenie o kolejnym naborze - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-28 18:55:59.
Nabór na stanowisko asystent rodziny 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przyłęku ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie. Przewidywany termin zatrudnienia : maj – grudzień 2014 r.


 

 Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:47:10 | Data modyfikacji: 2014-04-14 14:53:11.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
"Podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
i zamówień publicznych" 
 Nabor-nr-2.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-08 13:50:28 | Data modyfikacji: 2010-03-08 13:53:10.
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
- "Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
i ochrony przeciwpożarowej  
 Nabor-nr-1.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-08 13:39:25.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Przyłęku 
 Ogłoszenie.doc

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:41:29 | Data modyfikacji: 2010-02-19 18:16:52.
Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:41:29
Data modyfikacji: 2010-02-19 18:16:52
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk