Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.5.Z.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wydania decyzji nr 5.Z.LCP/2023 zmieniającej ostateczną decyzję nr 2.LCP/2023 z dnia 30.10.2023r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 706/3 obręb Baryczka gm. Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-22 07:50:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.4.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wydania decyzji nr 4.LCP/2023 ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn, stacji transformatorowej słupowej, złącza kablowego nn oraz bramki rozłącznikowej na działkach o nr ewid. 138, 140 i 214/2 położonych w obrębie Stefanów gm. Przyłęk" - GBO.6733.4.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.4.2023.MK

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-12-13 12:57:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.5.Z.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego ws. wydania decyzji zmieniającej ostateczną decyzję nr 2.LCP/2023 z dnia 30.10.2023r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 706/3 obręb Baryczka gm. Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:43:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.5.Z.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji zmieniającej ostateczną decyzję nr 2.LCP.2023 z dnia 30.10.2023r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 706/3 obręb Baryczka gm. Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-27 13:53:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.5.Z.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 2.LCP/2023 ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 706/3 obręb Baryczka gm. Przyłęk w zakresie zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej - GBO.6733.5.Z.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.5.Z.2023.MK - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:39:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.3.2023.PS  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wydania decyzji nr 3.LCP/2023 ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr. 114, 120, 121 obręb Grabów nad Wisłą (0004) na terenie gminy Przyłęk”- GBO.6733.3.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.3.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-21 11:57:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.4.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn, stacji transformatorowej słupowej, złącza kablowego niskiego napięcia oraz bramki rozłącznikowej na działkach o nr ewid. 138, 140 i 214/2 położonych w obrębie Stefanów gm. Przyłęk - GBO.6733.4.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.4.2023.MK - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-20 15:17:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.2.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wydania decyzji nr 2.LCP/2023 ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 706/3 obręb Baryczka gm. Przyłęk - GBO.6733.2.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.2.2023.MK - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-30 16:28:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.4.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn, stacji transformatorowej słupowej, złącza kablowego niskiego napięcia oraz bramki rozłącznikowej na działkach o nr ewid. 138, 140 i 214/2 położonych w obrębie Stefanów gm. Przyłęk - GBO.6733.4.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.4.2023.MK - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-26 23:05:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk
GBO.6733.3.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr. 114, 120, 121 obręb Grabów nad Wisłą (0004) na terenie gminy Przyłęk”

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk GBO.6733.3.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-26 12:59:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.4.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, złącza kablowego niskiego napięcia oraz bramki rozłącznikowej na działkach o nr ewid. 138, 140 i 214/2 położonych w obrębie Stefanów gm. Przyłęk - GBO.6733.4.2023.MK

 Scan2023-10-12_122419.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-12 15:06:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.2.2023.MK 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka gm. Przyłęk na działce o nr ewid. 706/3 obręb Baryczka” - GBO.6733.2.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.2.2023.MK

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-06 10:15:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.3.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 114, 120, 121 położonych w obrębie Grabów nad Wisłą gm. Przyłęk - GBO.6733.3.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.3.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-05 14:10:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.3.2023.PS  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Grabów nad Wisłą gm. Przyłęk na części dz. ewid. 114, 120, 121 - GBO.6733.3.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.3.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-25 09:04:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.2.2023.MK  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka gm. Przyłęk na części dz. ewid. 706/3 - GBO.6733.2.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.2.2023.MK - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-18 16:32:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.2.2023.MK  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka gm. Przyłęk na części dz. ewid. 706/3 - GBO.6733.2.2023.MK

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.2.2023.MK - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-18 16:31:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.1.2023.PS  

Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przyłęk decyzji nr 1.LCP/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 KV w miejscowości Załazy gm. Przyłęk na części dz. ewid. 659/6, 659/4, 658/3 657/5 GBO.6733.1.2023.PS”

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.1.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-18 14:01:03 | Data modyfikacji: 2023-09-18 14:01:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy
PrzyłękGBO.6733.1.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 KV w miejscowości Załazy gm. Przyłęk na części dz. ewid. 659/6, 659/4, 658/3 657/5 GBO.6733.1.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy PrzyłękGBO.6733.1.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-09-05 12:34:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.1.2023.PS  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 KV w miejscowości Załazy gm. Przyłęk na części dz. ewid. 659/6, 659/4, 658/3 657/5 GBO.6733.1.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.1.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-08-14 14:39:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6733.1.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 KV w miejscowości Załazy gm. Przyłęk na części dz. ewid. 659/6, 659/4, 658/3 657/5 GBO.6733.1.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6733.1.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-08-07 16:58:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.3.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania – dot. budowy i farmy fotowoltaicznej PV Mierziączka o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Mierziączka, gm. Przyłęk- GBO.6220.3.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.3.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-07-17 15:39:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.2.2023.PS  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.2.2023.PS dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Łagów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 441 obręb Łagów

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.2.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-06-06 14:54:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.3.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny – dot. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mierziączka o mocy do 2,5MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca na działce 275, obręb Mierziączka, gmina Przyłęk” - GBO.6220.3.2023.PS

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk- GBO.6220.3.2023.PS - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:02:33 | Data modyfikacji: 2023-05-24 15:03:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.1.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej- dot. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 300 w obrębie Rudki, gmina Przyłęk.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.1.2023.PS

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-04-07 11:19:57 | Data modyfikacji: 2023-04-07 11:20:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
postanowienia o sprostowaniu omyłek pisarskich w
decyzji środowiskowej- dot. budowy 1-2 instalacji
fotowoltaicznych pn. ŁAGÓW I, na terenie
działek nr ew. 594, 595, 596, 597, 598, 599
obręb Łagów, o mocy do 2,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i
instalacją towarzyszącą GBO.6220.11.2022.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłek pisarskich w decyzji środowiskowej- dot. budowy 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. ŁAGÓW I, na terenie działek nr ew. 594, 595, 596, 597, 598, 599 obręb Łagów, o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą GBO.6220.11.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-03-08 13:57:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.2.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.2.2023.PS dot. zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Łagów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 441 obręb Łagów

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.2.2023.PS

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:35:06 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:36:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.1.2023.PS 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.1.2023.PS dot. zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewidencyjnym 300 obręb Rudki.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.1.2023.PS

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:31:45 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:35:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej- dot. budowy elektrowni
fotowoltaicznej „EF RUDKI” o mocy do 2MW na
terenie m. Rudki, gm. Przyłęk, dz. nr 270
GBO.6220.16.2022.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej- dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej „EF RUDKI” o mocy do 2MW na terenie m. Rudki, gm. Przyłęk, dz. nr 270 GBO.6220.16.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-22 13:19:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej- dot. budowy 1-2 instalacji
fotowoltaicznych pn. ŁAGÓW I, na terenie
działek nr ew. 594, 595, 596, 597, 598, 599
obręb Łagów, o mocy do 2,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i
instalacją towarzyszącą GBO.6220.11.2022.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.11.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-16 22:14:49 | Data modyfikacji: 2023-02-16 22:18:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.3.2023.PS 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.3.2023.PS

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-02 13:42:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.2.2023.PS 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.2.2023.PS

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-02 13:41:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk -
GBO.6220.1.2023.PS 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - GBO.6220.1.2023.PS

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-02-02 13:40:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy elektrowni
fotowoltaicznej „EF RUDKI” o mocy do 2MW na
terenie m. Rudki, gm. Przyłęk, dz. nr 270
GBO.6220.16.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej „EF RUDKI” o mocy do 2MW na terenie m. Rudki, gm. Przyłęk, dz. nr 270 GBO.6220.16.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-30 09:34:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Przyłęk II, dz. nr 385/2,
383, 388 oraz 391 obręb Przyłęk
GBO.6220.12.2022.AW  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Przyłęk II, dz. nr 385/2, 383, 388 oraz 391 obręb Przyłęk GBO.6220.12.2022.AW

 20230124134834124.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-24 15:03:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy 1-2 instalacji
fotowoltaicznych pn. ŁAGÓW I, na terenie
działek nr ew. 594, 595, 596, 597, 598, 599
obręb Łagów, o mocy do 2,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i
instalacją towarzyszącą GBO.6220.11.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. ŁAGÓW I, na terenie działek nr ew. 594, 595, 596, 597, 598, 599 obręb Łagów, o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą GBO.6220.11.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:44:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Mszadla Stara, dz. nr 1281/3,
1281/3, 1281/4, 1282/1 oraz 1282/2 obręb Mszadla
Stara GBO.6220.14.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Mszadla Stara, dz. nr 1281/3, 1281/3, 1281/4, 1282/1 oraz 1282/2 obręb Mszadla Stara GBO.6220.14.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:52:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Ławeczko Nowe, dz. nr 137 oraz
134/2 Ławeczko Nowe GBO.6220.13.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Ławeczko Nowe, dz. nr 137 oraz 134/2 Ławeczko Nowe GBO.6220.13.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-29 14:50:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej
PV Przyłęk II, dz. nr 385/2, 382, 388 oraz 391
obręb Przyłęk GBO.6220.12.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Przyłęk II, dz. nr 385/2, 382, 388 oraz 391 obręb Przyłęk GBO.6220.12.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:57:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o nowym
terminie załatwienia sprawy w przedmiocie
wydania decyzji środowiskowej- dot. budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW dz. nr
270, obręb Rudki GBO.6220.16.2022.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o nowym terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej- dot. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW dz. nr 270, obręb Rudki GBO.6220.16.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-16 07:20:14 | Data modyfikacji: 2022-12-23 09:58:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Łaguszów, dz. nr 1001 oraz
1002 Łaguszów GBO.6220.7.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Łaguszów, dz. nr 1001 oraz 1002 Łaguszów GBO.6220.7.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-09 13:35:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1MW dz. nr 56/1, 59/2,
60 obręb Pająków GBO.6220.15.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW dz. nr 56/1, 59/2, 60 obręb Pająków GBO.6220.15.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:34:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji - dot. budowy 2 farm fotowoltaicznych PV
Rudki, dz. nr 281 oraz 282/5 GBO.6220.8.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji - dot. budowy 2 farm fotowoltaicznych PV Rudki, dz. nr 281 oraz 282/5 GBO.6220.8.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:33:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Ławeczko Stare, dz. nr 1297/8,
1300/4 oraz 1302/2 GBO.6220.9.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Ławeczko Stare, dz. nr 1297/8, 1300/4 oraz 1302/2 GBO.6220.9.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:33:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Przyłęk, dz. nr 63/1, 63/3
oraz 64 obręb Przyłęk GBO.6220.10.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Przyłęk, dz. nr 63/1, 63/3 oraz 64 obręb Przyłęk GBO.6220.10.2022.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:31:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2MW dz. nr 270, obręb
Rudki GBO.6220.16.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW dz. nr 270, obręb Rudki GBO.6220.16.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:36:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1MW dz. nr 56/1, 59/2,
60 obręb Pająków GBO.6220.15.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW dz. nr 56/1, 59/2, 60 obręb Pająków GBO.6220.15.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:08:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej
PV Mszadla Stara, dz. nr 1281/3, 1281/3, 1281/4,
1282/1 oraz 1282/2 obręb Mszadla Stara
GBO.6220.14.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Mszadla Stara, dz. nr 1281/3, 1281/3, 1281/4, 1282/1 oraz 1282/2 obręb Mszadla Stara GBO.6220.14.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:08:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej
PV Ławeczko Nowe, dz. nr 137 oraz 134/2 obręb
Ławeczko Nowe GBO.6220.13.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Ławeczko Nowe, dz. nr 137 oraz 134/2 obręb Ławeczko Nowe GBO.6220.13.2022.AW -plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:07:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej
PV Przyłęk, dz. nr 63/1, 63/3 oraz 64 obręb
Przyłęk GBO.6220.10.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Przyłęk, dz. nr 63/1, 63/3 oraz 64 obręb Przyłęk GBO.6220.10.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:06:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy 2 farm
fotowoltaicznych PV Rudki, dz. nr 281 oraz 282/5
GBO.6220.8.2022.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy 2 farm fotowoltaicznych PV Rudki, dz. nr 281 oraz 282/5 GBO.6220.8.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:06:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Łaguszów, dz. nr 1001 oraz
1002 Łaguszów GBO.6220.7.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Łaguszów, dz. nr 1001 oraz 1002 Łaguszów GBO.6220.7.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:05:05.
OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy
Przyłęk decyzji nr 4/2022 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy Przyłęk decyzji nr 4/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-28 13:39:33.
OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy
Przyłęk decyzji nr 3/2022 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego  

OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy Przyłęk decyzji nr 3/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-28 13:38:33 | Data modyfikacji: 2022-10-31 07:25:21.
OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy
Przyłęk decyzji nr 2/2022 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Wójta Gminy Przyłęk decyzji nr 2/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-28 13:37:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej
PV Ławeczko Stare, dz. nr 1297/8, 1300/4 oraz
1302/2 GBO.6220.9.2022.AW  
 GBO.6220.9.2022.AW -Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Ławeczko Stare, dz. nr 1297/8, 1300/4 oraz 1302/2 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-25 10:21:23.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK -
GBO.6733.4.2022 
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK - GBO.6733.3.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-14 07:23:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK -
GBO.6733.3.2022 
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK - GBO.6733.3.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-14 07:22:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK -
GBO.6733.2.2022 
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK - GBO.6733.2.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-14 07:19:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1MW dz. nr 56/1, 59/2,
60 obręb Pająków GBO.6220.15.2022.AW  
  Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW dz. nr 56/1, 59/2, 60 obręb Pająków GBO.6220.15.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:13:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy 1-2 instalacji
fotowoltaicznych PVŁAGÓW 1, dz. nr 594, 595,
596, 597, 598, 599 obręb Łagów
GBO.6220.11.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy 1-2 instalacji fotowoltaicznych PVŁAGÓW 1, dz. nr 594, 595, 596, 597, 598, 599 obręb Łagów GBO.6220.11.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:10:46 | Data modyfikacji: 2022-09-30 12:11:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Mszadla Stara, dz. nr 1281/3,
1281/3, 1281/4, 1282/1 oraz 1282/2 obręb Mszadla
Stara GBO.6220.14.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Mszadla Stara, dz. nr 1281/3, 1281/3, 1281/4, 1282/1 oraz 1282/2 obręb Mszadla Stara GBO.6220.14.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:16:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Ławeczko Nowe, dz. nr 137
oraz 134/2 obręb Ławeczko Nowe
GBO.6220.13.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Ławeczko Nowe, dz. nr 137 oraz 134/2 obręb Ławeczko Nowe GBO.6220.13.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:15:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Przyłęk II, dz. nr 385/2,
382, 388 oraz 391 obręb Przyłęk
GBO.6220.12.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Przyłęk II, dz. nr 385/2, 382, 388 oraz 391 obręb Przyłęk GBO.6220.12.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:13:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Przyłęk, dz. nr 63/1, 63/3
oraz 64 obręb Przyłęk GBO.6220.10.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Przyłęk, dz. nr 63/1, 63/3 oraz 64 obręb Przyłęk GBO.6220.10.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:11:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej
decyzji umarzającej w całości postepowanie–
dot. budowy instalacji fotowoltaicznej dz. nr 143
obręb Grabów nad Wisłą GBO.6220.3.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej decyzji umarzającej w całości postepowanie– dot. budowy instalacji fotowoltaicznej dz. nr 143 obręb Grabów nad Wisłą GBO.6220.3.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:10:12.
OBWIESZCZENIE dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6733.4.2022 
 OBWIESZCZENIE dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GBO.6733.4.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-20 07:09:36 | Data modyfikacji: 2022-09-20 07:11:29.
OBWIESZCZENIE dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6733.3.2022 
 OBWIESZCZENIE dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GBO.6733.3.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-20 07:09:03 | Data modyfikacji: 2022-09-20 07:11:04.
OBWIESZCZENIE dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6733.2.2022 
 OBWIESZCZENIE dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GBO.6733.2.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-20 07:08:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Ławeczko Stare, dz. nr
1297/8, 1300/4 oraz 1302/2 GBO.6220.9.2022.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Ławeczko Stare, dz. nr 1297/8, 1300/4 oraz 1302/2 GBO.6220.9.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-14 10:19:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy 2 farm
fotowoltaicznych PV Rudki, dz. nr 281 oraz 282/5
GBO.6220.8.2022 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy 2 farm fotowoltaicznych PV Rudki, dz. nr 281 oraz 282/5 GBO.6220.8.2022 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-14 10:19:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy
fotowoltaicznej PV Łaguszów, dz. nr 1001 oraz
1002 Łaguszów GBO.6220.7.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Łaguszów, dz. nr 1001 oraz 1002 Łaguszów GBO.6220.7.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-14 10:18:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot.
przebudowy drogi powiatowej nr 4526W Łagów-
Przyłęk- GBO.6220.6.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4526W Łagów- Przyłęk- GBO.6220.6.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-07 08:08:42.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6733.4.2022 
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:07:07.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6733.3.2022 
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:03:43.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6733.2.2022
 
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-09-05 15:02:04 | Data modyfikacji: 2022-09-05 15:04:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy instalacji
fotowoltaicznej dz. nr 143 obręb Grabów nad
Wisłą, GBO.6220.3.2022.AW  
 20220725142121195.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-25 15:43:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –
dot. budowy instalacji fotowoltaicznej o łącznej
mocy do 1,5 MW na dz. nr 387w miejscowości
Grabów nad Wisłą gm. Przyłęk -
GBO.6220.1.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. budowy instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,5 MW na dz. nr 387w miejscowości Grabów nad Wisłą gm. Przyłęk - GBO.6220.1.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-21 13:42:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej – dot. przebudowy drogi
powiatowej nr 4526W Łagów- Przyłęk,
GBO.6220.6.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4526W Łagów- Przyłęk, GBO.6220.6.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-07-21 13:42:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. przebudowy drogi
powiatowej nr 4526W Łagów- Przyłęk,
GBO.6220.6.2022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4526W Łagów- Przyłęk, GBO.6220.6.2022.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-28 11:00:06.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obszar sołectwa Okrężnica położonego w Gminie
Przyłęk- etap I 
 Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w Gminie Przyłęk- etap I - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-06-21 08:52:10.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa Placu Zabaw
i Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości
Andrzejów na działce nr 241/4 w obrębie
Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.1.2022)  
  Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa Placu Zabaw i Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Andrzejów na działce nr 241/4 w obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.1.2022) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-05-25 14:45:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu Zbierania materiału dowodowego oraz
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy instalacji
fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,5 MW na dz.
nr 387w miejscowości Grabów nad Wisłą gm.
Przyłęk - GBO.6220.412022.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-25 08:24:39 | Data modyfikacji: 2022-04-25 08:31:46.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. Budowy
Placu Zabaw i Otwartej Strefy Aktywności w
miejscowości Andrzejów na działce nr 241/4 w
obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk
(GBO.6733.1.2022)  
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. Budowy Placu Zabaw i Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Andrzejów na działce nr 241/4 w obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.1.2022) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:08:32.
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
Decyzji starosty Zwoleńskiego nr 16/22 znak:
BA.6740.297.2021o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i
rozbudowa drogi dojazdowej do pól (od kościoła
do cmentarza)w ramach zadania pod nazwą
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Łagów (dz. 540/2, 550) łączącej
drogi powiatowe (dz. 559/1) z drogą powiatową
(dz. 559/2).” 
 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji starosty Zwoleńskiego nr 16/22 znak: BA.6740.297.2021o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól (od kościoła do cmentarza)w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (dz. 540/2, 550) łączącej drogi powiatowe (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2).” - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-24 07:40:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym
postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania
– dot. budowy instalacji fotowoltaicznej pod
nazwą Andrzejów PV I o mocy do 2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją
transformatorową SN/Nn oraz przyłączem kablowym
SN w miejscowości Andrzejów, gm. Przyłęk-
GBO.6220.4.2021.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania – dot. budowy instalacji fotowoltaicznej pod nazwą Andrzejów PV I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz przyłączem kablowym SN w miejscowości Andrzejów, gm. Przyłęk- GBO.6220.4.2021.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-21 22:48:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym
postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania
– dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW oraz magazynu energii o mocy do 1MW i
pojemności do 4MWh na działkach nr 1375/2 i
1377/2, obręb Krzywda, gmina Przyłęk-
GBO.6220.3.2021.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania – dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynu energii o mocy do 1MW i pojemności do 4MWh na działkach nr 1375/2 i 1377/2, obręb Krzywda, gmina Przyłęk- GBO.6220.3.2021.AW

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-21 22:46:14 | Data modyfikacji: 2022-02-21 22:47:05.
Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa
drogi dojazdowej do pól (od kościoła do
cmentarza)w ramach zadania pod nazwą Przebudowa
drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów
(dz. 540/2, 550) łączącej drogi powiatowe (dz.
559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2).” 
 Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól (od kościoła do cmentarza)w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (dz. 540/2, 550) łączącej drogi powiatowe (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2).”

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-10 14:02:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot.
budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na
części dz. nr 125, 126/1, 127/3 w obrębie
Zamość Stary i na dz. 53/1, 53/2 w obrębie
Zamość Nowy- GBO.6220.5.2021.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 125, 126/1, 127/3 w obrębie Zamość Stary i na dz. 53/1, 53/2 w obrębie Zamość Nowy- GBO.6220.5.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:06:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej- dot. budowy instalacji
fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,5 MW
przewidywanej do zlokalizowania na działce o
numerze ewidencyjnym 387, obręb Grabów nad
Wisłą, gmina Przyłęk GBO.6220.1.2022.AW 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej- dot. budowy instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,5 MW przewidywanej do zlokalizowania na działce o numerze ewidencyjnym 387,

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-27 15:01:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym
postanowieniu stwierdzającym obowiązek
przeprowadzenia oceny – dot. budowy instalacji
fotowoltaicznej pod nazwą Andrzejów PV I o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz
przyłączem kablowym SN w miejscowości
Andrzejów, gm. Przyłęk- GBO.6220.4.2021.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny – dot. budowy instalacji fotowoltaicznej pod nazwą Andrzejów PV I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz przyłączem kablowym SN w miejscowości Andrzejów, gm. Przyłęk- GBO.6220.4.2021.AW plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-11 07:17:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym
postanowieniu stwierdzającym przeprowadzenie
oceny – dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 1 MW oraz magazynu energii o mocy do 1MW
i pojemności do 4MWh na działkach nr 1375/2 i
1377/2, obręb Krzywda, gmina Przyłęk-
GBO.6220.3.2021.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydanym postanowieniu stwierdzającym przeprowadzenie oceny – dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynu energii o mocy do 1MW i pojemności do 4MWh na działkach nr 1375/2 i 1377/2, obręb Krzywda, gmina Przyłęk- GBO.6220.3.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-01-11 07:15:27.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa Kontenera
WC, na działce nr ewid. 241/4 w obrębie
Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.3.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa Kontenera WC, na działce nr ewid. 241/4 w obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.3.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:31:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz
o przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr
125, 126/1, 127/3 w obrębie Zamość Stary i na
dz. 53/1, 53/2 w obrębie Zamość Nowy-
GBO.6220.5.2021.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 125, 126/1, 127/3 w obrębie Zamość Stary i na dz. 53/1, 53/2 w obrębie Zamość Nowy- GBO.6220.5.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-23 12:32:04.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej w m. Łagów 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-17 14:55:01.
Obwieszczenia Wójta Gminy o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn. „ Budowa w obrębie
Przyłęk na działkach o nr ew. 462/2, 464/2 oraz
465 w gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej
składającej się z wolnostojących paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i
stacją transformatorową”. 
 Obwieszczenia Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa w obrębie Przyłęk na działkach o nr ew. 462/2, 464/2 oraz 465 w gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową”. - plik .pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-25 11:59:37.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji
uzdatniania wody zlokalizowanej na części
działki nr ewid. 79/2 w obrębie Lipiny, gmina
Przyłęk (GBO.6733.4.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na części działki nr ewid. 79/2 w obrębie Lipiny, gmina Przyłęk (GBO.6733.4.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-25 07:11:28.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania
projektu dokumentu pt. "Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Przyłęk na lata 2021-2024
z perspektywą do 2028 roku” oraz jego prognozy
oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przyłęk na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska

Prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz uwag do POS (opiniowanie)

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:01:21.
Wójt Gminy Przyłęk podaje do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie warsztatu blacharsko-mechanicznego ze
stanowiskiem do nakładania powłok lakierniczych
na terenie działki nr ew. 328/1 położonej w
miejscowości Łagów gm. Przyłęk”. 
 Wójt Gminy Przyłęk podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu blacharsko-mechanicznego ze stanowiskiem do nakładania powłok lakierniczych na terenie działki nr ew. 328/1 położonej w miejscowości Łagów gm. Przyłęk”. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:11:24.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego dot. budowy kontenera
WC na działce nr 241/4 w obrębie Andrzejów,
gmina Przyłęk (GBO.6733.3.2021)  
 Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. budowy kontenera WC na działce nr 241/4 w obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.3.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-17 14:19:13.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. budowy
kontenera WC na działce nr 241/4 w obrębie
Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.3.2021) 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. budowy kontenera WC na działce nr 241/4 w obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk (GBO.6733.3.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-17 14:17:58.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi
dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2,
550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4,
541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk.
znak: GBO.6733.1.Z.2021 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. znak: GBO.6733.1.Z.2021 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:09:46.
Obwieszczenie dotyczące decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi
dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (od
kościoła do cmentarza) na działkach nr
ewid.540/1, 466, 541/1, 559/1 w obrębie Łagów,
gmina Przyłęk ( GBO.6733.2.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (od kościoła do cmentarza) na działkach nr ewid.540/1, 466, 541/1, 559/1 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk ( GBO.6733.2.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-10 10:54:22 | Data modyfikacji: 2021-11-24 15:25:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy instalacji
fotowoltaicznej pod nazwą ANDRZEJÓW PV I o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz
przyłączem kablowym SN w miejscowości
Andrzejów, gm. Przyłęk - GBO.6220.4.2021.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy instalacji fotowoltaicznej pod nazwą ANDRZEJÓW PV I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz przyłączem kablowym SN w miejscowości Andrzejów, gm. Przyłęk - GBO.6220.4.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-08 14:43:04.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego dot .: Przebudowa
stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na części
działki nr ewid. 79/2 w obrębie Lipiny, gmina
Przyłęk. (GBO.6733.4.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot .: Przebudowa stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na części działki nr ewid. 79/2 w obrębie Lipiny, gmina Przyłęk. (GBO.6733.4.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-05 14:14:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr
125, 126/1, 127/3 w obrębie Zamość Stary i na
dz. 53/1, 53/2 w obrębie Zamość Nowy-
GBO.6220.5.2021.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 125, 126/1, 127/3 w obrębie Zamość Stary i na dz. 53/1, 53/2 w obrębie Zamość Nowy- GBO.6220.5.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-05 14:12:43.
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania
materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi
dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2,
550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4,
541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk.
(GBO.6733.1.Z.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.1.Z.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:35:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynu
energii o mocy do 1MW i pojemności do 4MWh na
działkach nr 1375/2 i 1377/2, obręb Krzywda,
gmina Przyłęk- GBO.6220.3.2021.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynu energii o mocy do 1MW i pojemności do 4MWh na działkach nr 1375/2 i 1377/2, obręb Krzywda, gmina Przyłęk- GBO.6220.3.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-25 13:18:08.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. Przebudowy stacji uzdatniania wody
polegającej na zmianie technologii uzdatniania
wody wraz z wymianą pomp i obudów w studiach
głębinowych (o wydajności 40m3/h każda),
montażem nowego zestawu pomp sieciowych i pompy
płucznej, montażem nowego osadnika wód
popłucznych o pojemności 20m3, remontem
istniejącego zbiornika wód nadosadowych,
przebudową istniejących sieci międzyobiektowych
na terenie działki, remont dróg na terenie
działki, remont istniejącego budynku stacji
uzdatniania wody na działce nr ewid.79/2 w
obrębie Lipiny, gmina Przyłęk.
(GBO.6733.4.2021) 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Przebudowy stacji uzdatniania wody polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody wraz z wymianą pomp i obudów w studiach głębinowych (o wydajności 40m3/h każda), montażem nowego zestawu pomp sieciowych i pompy płucznej, montażem nowego osadnika wód popłucznych o pojemności 20m3, remontem istniejącego zbiornika wód nadosadowych, przebudową istniejących sieci międzyobiektowych na terenie działki, remont dróg na terenie działki, remont istniejącego budynku stacji uzdatniania wody na działce nr ewid.79/2 w obrębie Lipiny, gmina Przyłęk. (GBO.6733.4.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-25 10:04:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy instalacji
fotowoltaicznej pod nazwą Andrzejów PV I o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz
przyłączem kablowym SN w miejscowości
Andrzejów, gm. Przyłęk- GBO.6220.4.2021.AW 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy instalacji fotowoltaicznej pod nazwą Andrzejów PV I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/Nn oraz przyłączem kablowym SN w miejscowości Andrzejów, gm. Przyłęk- GBO.6220.4.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-21 09:51:36.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Łagów ( od kościoła do
cmentarza) na działkach nr ewid.540/1, 466,
541/1, 559/1 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk.
(GBO.6733.2.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów ( od kościoła do cmentarza) na działkach nr ewid.540/1, 466, 541/1, 559/1 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.2.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-19 10:27:08.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie zmiany decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego pn.: przebudowa drogi
dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2,
550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4,
541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk.
(GBO.6733.1.Z.2021) 
 Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o uzgodnienie zmiany decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn.: przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.1.Z.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:09:27.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. przebudowy i rozbudowy drogi dojazdowej do
pól w miejscowości Łagów( od kościoła do
cmentarza) na działkach nr ewid. 540/1, 466,
541/1, 559/1 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk.
(GBO.6733.2.2021) 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy i rozbudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów( od kościoła do cmentarza) na działkach nr ewid. 540/1, 466, 541/1, 559/1 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.2.2021) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:12:28.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach
nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2,
542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie
Łagów, gmina Przyłęk 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:46:58.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia : „Budowa w
obrębie Przyłęk na działkach o nr ew. 462/2,
464/2 oraz 465 w Gminie Przyłęk elektrowni
fotowoltaicznej składającej się z
wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem
energetycznym i stacją transformatorową.
(GBO.6220.10.2020.)  
 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : „Budowa w obrębie Przyłęk na działkach o nr ew. 462/2, 464/2 oraz 465 w Gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową. (GBO.6220.10.2020.) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:36:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynu
energii o mocy do 1MW i pojemności do 4MWh na
działkach nr 1375/2 i 1377/2, obręb Krzywda,
gmina Przyłęk- GBO.6220.3.2021.AW  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynu energii o mocy do 1MW i pojemności do 4MWh na działkach nr 1375/2 i 1377/2, obręb Krzywda, gmina Przyłęk- GBO.6220.3.2021.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-17 12:44:20.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej z dn. 26.08.2021r.– dot.
budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o
mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą
techniczną na działce nr ewid. 138 w
miejscowości Grabów nad Wisłą
(GBO.6220.17.2020.AW) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej z dn. 26.08.2021r.– dot. budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 138 w miejscowości Grabów nad Wisłą (GBO.6220.17.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:31:38.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej z dn. 26.08.2021r.– dot.
budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o
mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą
techniczną na części działek nr ewid. 63/1,
63/2, 64, 65/2 obręb Przyłęk(GBO.6220.1.2020) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej z dn. 26.08.2021r.– dot. budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 63/1, 63/2, 64, 65/2 obręb Przyłęk(GBO.6220.1.2020) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:30:42.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o
zawieszeniu postępowania– dot. budowy i
eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 161
Obręb Lucimia (GBO.6220.16.2020.AW 
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania– dot. budowy i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 161 Obręb Lucimia (GBO.6220.16.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-03 14:37:06.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.
1001, 1002w miejscowości Łaguszów, gm.
Przyłęk (GBO.6220.1.2019) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1001, 1002w miejscowości Łaguszów, gm. Przyłęk (GBO.6220.1.2019) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:14:29.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek nr ewid. 63/1, 63/2, 64, 65/2
obręb Przyłęk(GBO.6220.1.2020) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 63/1, 63/2, 64, 65/2 obręb Przyłęk(GBO.6220.1.2020) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:11:26.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w
miejscowości Łaguszów (GBO.6220.2.2020.AW) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w miejscowości Łaguszów (GBO.6220.2.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:09:54.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.
171/2 obręb Lipiny, gm. Przyłęk- instalacja A
(GBO.6220.3.2019) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 171/2 obręb Lipiny, gm. Przyłęk- instalacja A (GBO.6220.3.2019) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:07:14.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowy dwóch
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 1330 w miejscowości
Łaguszów(GBO.6220.4.2020.AW) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowy dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 1330 w miejscowości Łaguszów(GBO.6220.4.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:05:00.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działkach nr ew. 379, 388, 382, 385/2, 391
miejscowości Przyłęk(GBO.6220.5.2020.AW) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 379, 388, 382, 385/2, 391 miejscowości Przyłęk(GBO.6220.5.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:02:14.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działkach o nr ewid. 7/1, 7/4 w miejscowości
Babin(GBO.6220.6.2020) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/1, 7/4w miejscowości Babin(GBO.6220.6.2020) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-26 16:00:18.
Wójt Gminy Przyłęk podaje do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego
na: „Budowie w obrębie Przyłęk na działkach
o nr ew. 462/2, 464/2 oraz 465 w gminie Przyłęk
elektrowni fotowoltaicznej składającej się z
wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem
energetycznym i stacją transformatorową” 
 Wójt Gminy Przyłęk podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Przyłęk na działkach o nr ew. 462/2, 464/2 oraz 465 w gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową” - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-23 15:11:28.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn .: Przebudowa drogi dojazdowej
do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1,
544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7
w obrębie Łagów, gmina Przyłęk znak:
GBO.6733.1.2021.  
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn .: Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk znak: GBO.6733.1.2021. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-15 07:53:12.
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania
materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi
dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2,
550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4,
541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk 
 Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:25:41.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn .: Rozbudowa i
przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łagowie o klatkę schodową na działce nr ewid.
603 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk znak:
GBO.6730.56.Z.2021.  
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn .: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie o klatkę schodową na działce nr ewid. 603 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk znak: GBO.6730.56.Z.2021 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-06-18 08:06:37.
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania
materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i
przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łagowie o klatkę schodową na działce nr ewid.
603 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk 
 Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie o klatkę schodową na działce nr ewid. 603 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-06-02 13:59:20.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łagowie o klatkę schodową na
działce nr ewid. 603 w obrębie Łagów, gmina
Przyłęk 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie o klatkę schodową na działce nr ewid. 603 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-06-02 13:58:31.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu– dot.
budowy i eksploatacji fotowoltaicznej o mocy do 1
MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr
161 Obręb Lucimia (GBO.6220.16.2020.AW) 
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu– dot. budowy i eksploatacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 161 Obręb Lucimia (GBO.6220.16.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-06-02 09:13:45.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa linii
kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN, słupowej
stacji transformatorowej, przyłącza
energetycznego nN ze złączami
kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.
268,184/3, 254,244/2 w obrębie Lucimia, gmina
Przyłęk znak: GBO.6730/47.Z.2021 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza energetycznego nN ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 268,184/3, 254,244/2 w obrębie Lucimia, gmina Przyłęk znak: GBO.6730/47.Z.2021 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-06-02 09:08:06.
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania
materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
Budowie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej
nN, słupowej stacji transformatorowej,
przyłącza energetycznego nN ze złączami
kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.
268,184/3, 254,244/2 w obrębie Lucimia, gmina
Przyłęk 
 Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Budowie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza energetycznego nN ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 268,184/3, 254,244/2 w obrębie Lucimia, gmina Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-13 13:32:52 | Data modyfikacji: 2021-05-13 13:33:58.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN,
słupowej stacji transformatorowej, przyłącza
energetycznego nN ze złączami
kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.
268,184/3, 254,244/2 w obrębie Lucimia, gmina
Przyłęk 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza energetycznego nN ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 268,184/3, 254,244/2 w obrębie Lucimia, gmina Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-12 09:14:07.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej –
dot. budowy trzech odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną, dz. nr 138 obręb
Grabów nad Wisłą (GBO.6220.17.2020.AW)  
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną, dz. nr 138 obręb Grabów nad Wisłą (GBO.6220.17.2020.AW) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-05-10 15:00:47 | Data modyfikacji: 2021-05-10 15:02:18.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy drogi
dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2,
550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4,
541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk.
(GBO.6733.1.2021 
 Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.1.2021)

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-04-27 08:35:35.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dot.
przebudowy drogi dojazdowej do pól na działkach
nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2,
542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie
Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.1.2021) 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy drogi dojazdowej do pól na działkach nr ewid. 540/2, 550, 545/1, 544, 543, 542/2, 542/1, 541/5, 541/4, 541/6, 541/7 w obrębie Łagów, gmina Przyłęk. (GBO.6733.1.2021)

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-04-27 08:30:35 | Data modyfikacji: 2021-04-27 08:33:00.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
 Budowa w obrębie Przyłęk na działkach o nr ew. 462/2, 464/2 oraz 465, w gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-04-16 08:51:24.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy trzech odrębnych
farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną, dz. nr 138 obręb
Grabów nad Wisłą (GBO.6220.17.2020.AW) 
 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną, dz. nr 138 obręb Grabów nad Wisłą (GBO.6220.17.2020.AW)

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-19 21:36:23.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy i eksploatacji
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 161 Obręb
Lucimia (GBO.6220.16.2020.AW) 
 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy i eksploatacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 161 Obręb Lucimia (GBO.6220.16.2020.AW )

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-19 21:34:11.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej – dot. „Budowy w obrębie
Przyłęk na działkach 462/2, 464/2 oraz 465, w
gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej
składającej się z wolnostojących paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w tym przyłaczem enetgetycznym i
stacją transformatorową” 
 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej – dot. „Budowy w obrębie Przyłęk na działkach 462/2, 464/2 oraz 465, w gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłaczem enetgetycznym i stacją transformatorową”

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-11 13:55:46.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dot.
Rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łagowie o klatkę schodową
(GBO.6730.103.2020) 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. Rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie o klatkę schodową (GBO.6730.103.2020)

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-02-18 12:26:01.
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania
materiału dowodowego w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego dot. Rozbudowy i
przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łagowie o klatkę schodową (GBO.6730.103.2020) 

Obwieszczenie dot. zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. Rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Łagowie o klatkę schodową (GBO.6730.103.2020)

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-02-04 14:33:13.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji celu publicznego dot. Rozbudowy i
przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łagowie o klatkę schodową (GBO.6730.103.2020) 

Obwieszczenie (GBO.6730.103.2020)

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:59:15.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dot.
Rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej o klatkę schodową (GBO.6730.103.2020) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dot. Rozbudowy i przebudowy budynku OSP (GBO.6730.103.2020)

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:26:51.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy ziemnego stawy
rybnego w miejscowości Lucimia
(GBO.6220.12.2020. ) 
 GBO.6220.12.2020 - plik pdf.

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-13 23:40:15.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenia
raportu– dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, na działkach nr 146, 147,148 w
obrębie Wólka Zamojska (GBO.6220.11.2020.AW )  
 postanowienie GBO.6220.11.2020.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-04 08:50:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia
27.11.2020 r.  

Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przyłęk decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2020

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-27 14:22:57 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:25:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia
19 listopada 2020r. 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 listopada 2020r. - plik pdf.

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-20 00:37:54 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:28:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wydaniu
postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego
postępowania w sprawie środowiskowych
uwarunkowań przedsięwzięcia GBO.6220.10.2020 z
dnia 13.11.2020r. 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk GBO.6220.10.2020 z dnia 13.11.2020r. - plik pdf.

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-17 11:39:55.
Postanowienie Wójta Gminy o podjęciu
zawieszonego postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GBO.6220.10.2020 z dnia 12.11.2020r 
 Postanowienie Wójta Gminy Przyłęk GBO.6220.10.2020 z dnia 12.11.2020r - plik pdf.

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-17 11:38:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29
Październik 2020 r. 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk (GBO.6730.92.2020)

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-08 22:36:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk (GBO.6730.92.2020.AW)

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-26 20:49:19 | Data modyfikacji: 2020-10-26 20:52:39.
Postanowienie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22
września 2020 r.  
 Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. GBO.6220.10.2020 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-24 14:59:03.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej – dot. budowy elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działkach nr 146,
147,148 w obrębie Wólka Zamojska
(GBO.6220.11.2020.AW ) 
 GBO.6220.11.2020.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-08 12:52:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04
września 2020 r.  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 września 2020 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:39:32 | Data modyfikacji: 2020-09-08 08:46:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-14 14:53:09.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenia
raportu– dot. budowy trzech odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.
138 w miejscowości Grabów nad Wisłą
(GBO.6220.7.2020) 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (GBO.6220.7.2020) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-11 11:29:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy ziemnego
stawu rybnego GBO.6220.12.2020 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-06 14:18:33.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w
decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 379, 388, 382, 385/2,
391 w miejscowości Przyłęk (GBO.6220.5.2020.AW)
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk (GBO.6220.5.2020.AW)

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-05 18:28:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przylęk 
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:18:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy w
obrębie Przyłęk na działkach 462/2, 464/2 oraz
465, w gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej
składającej się z wolnostojących paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i
stacją transformatorową(GBO.6220.10.2020) 
 GBO.6220.10.2020. (1) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-22 10:52:37.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, na
działkach nr 146, 147,148 w obrębie Wólka
Zamojska (GBO.6220.11.2020.AW ) 
 GBO.6220.11.2020.(1).AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-22 10:51:01.
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy
Przyłęk decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego 
 Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przyłęk decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:01:11.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej –
dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4522W
Załazy – Zamość (GBO.6220.9.2020.AW) 
 GBO.6220.9.2020.AW.(4) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-16 08:36:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przylęk 
 GBO.6730.53.2020 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-10 20:37:44.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
GBO.6730.53.2020 
  GBO.6730.53.2020 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-08 00:20:38.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. przebudowy
drogi powiatowej nr 4522W Załazy – Zamość
(GBO.6220.9.2020.AW) 
 GBO.6220.9.2020.AW(4) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-07 23:51:08.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
dot. budowy czterech odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.
7/1, 7/4 w miejscowości Babin (GBO.6220.6.2020)  
 GBO.6220.6d.2020 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-07 23:49:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, na
działkach nr 146, 147,148 w obrębie Wólka
Zamojska. GBO.6220.11.2020.AW  
 GBO.6220.11.2020.AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-30 16:09:38.
Obwieszczenie dotyczące wystąpienia o
uzgodnienie decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 Obwieszczenie dotyczące wystąpienia - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-27 00:09:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przylęk  
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przylek - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-24 18:49:14.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 138 w miejscowości Grabów nad
Wisłą (GBO.6220.7.2020) 
 GBO.6220.7.2020(1) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-17 16:03:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej - dot. przebudowy
drogi powiatowej nr 4522W Załazy – Zamość
(GBO.6220.9.2020.AW)  
 GBO.6220.9.2020.AW.(3) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-17 16:00:37.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 Budowa lini kablowej SN, Nn- Lucimia.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:57:53.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
– dot. budowy czterech odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na części działek o
nr ew. 379, 388, 382, 385/2, 391 w miejscowości
Przyłęk (GBO.6220.5.2020.AW) 
 GBO.6220.5.2020(2).AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-08 17:20:47.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej –
dot. budowy dwóch odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.
1330 w miejscowości Łaguszów
(GBO.6220.4.2020.AW) 
 GBO.6220.4.2020(2).AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-08 17:19:15.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej–
dot. budowy trzech odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na części działek o
nr ew. 1177/2, 1176/2, 1176/5 w miejscowości
Ławeczko Stare (GBO.6220.3.2020.AW) 
 GBO.6220.3.2020(2).AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-08 17:17:47.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej –
dot. budowy trzech odrębnych farm
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą techniczną na części działek o
nr ew. 1106/2, 1107/2 w miejscowości Łaguszów
(GBO.6220.2.2020.AW) 
 GBO.6220.2.2020(2).AW - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-08 17:16:04.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ew. 7/1, 7/4 w miejscowości
Babin (GBO.6220.6.2020) 
 GBO.6220.6.2020.(3).pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:44:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej - dot. budowy
czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ew. 7/1, 7/4 w miejscowości
Babin (GBO.6220.6.2020)  
 GBO.6220.6.2020.(2).pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:42:27.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. przebudowy
drogi powiatowej nr 4522W Załazy – Zamość
(GBO.6220.9.2020.AW) 
 GBO.6220.9.2020.AW.(2).pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:40:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy w obrębie
Przyłęk na działkach 462/2, 464/2 oraz 465, w
gminie Przyłęk elektrowni fotowoltaicznej
składającej się z wolnostojących paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i
stacją transformatorową. GBO.6220.10.2020 
 GBO.6220.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:36:07.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych
o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
na części działek nr ew. 63/1, 63/2, 64, 65/2
obręb Przyłęk” GBO.6220.1.2020 
 GBO.6220.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-27 16:04:23.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot.
przebudowy drogi powiatowej nr 4522W Załazy –
Zamość (GBO.6220.9.2020.AW)  
 GBO.6220.9.2020(1).AW.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-09 09:48:11.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na części działek o nr ew. 379, 388, 382,
385/2, 391 w miejscowości Przyłęk
(GBO.6220.5.2020.AW)  
 GBO.6220.5.2020(1).AW.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-09 09:27:35.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 1330 w miejscowości Łaguszów
(GBO.6220.4.2020.AW)  
 GBO.6220.4.2020(1).AW.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-09 09:25:53.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1177/2, 1176/2, 1176/5
w miejscowości Ławeczko Stare
(GBO.6220.3.2020.AW) 
  GBO.6220.3.2020(1).AW.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-09 09:24:11.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w
miejscowości Łaguszów (GBO.6220.2.2020.AW) 
 GBO.6220.2.2020(1).AW.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-09 09:22:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej- dot. „Budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce
ew. 138 w miejscowości Grabów nad Wisłą”,
gmina Przyłęk GBO.6220.7.2020  
 GBO.6220.7..2020..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-05-06 17:16:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej- dot. „Budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części
działek o nr ewid. 63/1,63/2, 64 i 65/2 obręb
Przyłęk, gmina Przyłęk GBO.6220.1.2020 
 GBO.6220.1.2020...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-29 16:38:16 | Data modyfikacji: 2020-04-29 16:40:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. przebudowy drogi
powiatowej nr 4522W Załazy – Zamość
GBO.6220.9.2020.AW 
 GBO.6220.9.2020.AW.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-21 16:33:36.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r. 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-16 18:08:44.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 138 w miejscowości Grabów nad
Wisłą (GBO.6220.7.2020) 
 GBO.6220.7.2020...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 17:21:35.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ew. 7/1, 7/4 w miejscowości
Babin (GBO.6220.6.2020) 
 GBO.6220.6.2020...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 17:19:52.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na części działek o nr ew. 379, 388, 382,
385/2, 391 w miejscowości Przyłęk
(GBO.6220.5.2020.AW) 
 GBO.6220.5.2020.AW...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 17:16:29.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 1330 w miejscowości Łaguszów
(GBO.6220.4.2020.AW) 
 GBO.6220.4.2020.AW...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 17:15:03.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1177/2, 1176/2, 1176/5
w miejscowości Ławeczko Stare
(GBO.6220.3.2020.AW) 
 GBO.6220.3.2020.AW...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 17:13:32.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w
miejscowości Łaguszów (GBO.6220.2.2020.AW) 
 GBO.6220.2.2020.AW...pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 17:11:24.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 63/1, 63/2, 64 i 65/2
obręb Przyłęk (GBO.6220.1.2020) 
 GBO.6220.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-31 16:37:26.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o macy do 1 MW
wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr
ew.171/2 obręb Lipiny, gm. Przyłęk- Instalacja
A”- GBO.6220.3.2019 
 GB0.6220.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-19 21:25:39.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o macy do 1 MW
wraz z infrastrukturą techniczną na działkach
nr ew. 1001, 1002 w miejscowości Łaguszów, gm.
Przyłęk”- GBO.6220.1.2019 
 GBO.6220.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-19 21:24:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na części działek o nr ew. 379, 388, 382,
385/2, 391 w miejscowości Przyłęk-
GBO.6220.5.2020.AW 
 GBO.6220.5.2020.AW..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-17 18:01:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 1330 w miejscowości Łaguszów-
GBO.6220.4.2020.AW 
 GBO.6220.4.2020.AW..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-17 18:00:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1177/2, 1176/2, 1176/5
w miejscowości Ławeczko Stare-
GBO.6220.3.2020.AW 
 GBO.6220.3.2020.AW..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-17 17:58:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego ws.
wydania decyzji środowiskowej – dot. budowy
trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w
miejscowości Łaguszów- GBO.6220.2.2020.AW 
 GBO.6220.2.2020.AW..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-17 17:56:20.
Postanowienie o podjęciu postępowania
zawieszonego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
warsztatu blacharsko-mechanicznego ze stanowiskiem
do nakładania powłok lakierniczych na terenie
działki o nr ew. 328/1 położonej w
miejscowości Łagów, gmina Przyłęk”. Znak:
GBO.6220.11.2019 
 GBO.6220.10.2019 z dnia 20.01.2020r..pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:55:37 | Data modyfikacji: 2020-03-17 10:15:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
wystąpieniu o opinię – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewid. 138 w miejscowości Grabów
nad Wisłą - GBO.6220.7.2020 
 GBO.6220.7.2020.(1).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-03-09 16:23:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewid. 138 w miejscowości Grabów
nad Wisłą - GBO.6220.7.2020 
 GBO.6220.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-03-09 16:15:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
wystąpieniu o opinię – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działkach o nr ewid. 7/1, 7/4 w miejscowości
Babin - GBO.6220.6.2020 
 GBO.6220.6.2020.(1).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-03-09 16:11:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działkach o nr ewid. 7/1, 7/4 w miejscowości
Babin - GBO.6220.6.2020 
 GBO.6220.6.2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-03-09 16:06:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
wystąpieniu o opinię – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 379, 388, 382, 385/2,
391 w miejscowości Przyłęk
GBO.6220.5.2020.AW(5) 
 GBO.6220.5.2020.AW(5).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:58:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy czterech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą
techniczną na części działek o nr ew. 379,
388, 382, 385/2, 391 w miejscowości Przyłęk
GBO.6220.5.2020.AW 
 GBO.6220.5.2020.AW.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:54:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
wystąpieniu o opinię – dot. budowy dwóch
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
działce o nr ew. 1330 w miejscowości Łaguszów
GBO.6220.4.2020.AW(4) 
 GBO.6220.4.2020.AW(4).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:49:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy dwóch
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą
techniczną na działce o nr ew. 1330 w
miejscowości Łaguszów GBO.6220.4.2020.AW 
 GBO.6220.4.2020.AW.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:46:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
wystąpieniu o opinię – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1177/2, 1176/2, 1176/5
w miejscowości Ławeczko Stare
GBO.6220.3.2020.AW(3) 
 GBO.6220.3.2020.AW_(3).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:44:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1177/2, 1176/2, 1176/5
w miejscowości Ławeczko Stare GBO.6220.3.2020.AW 
 GBO.6220.3.2020.AW.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:17:47 | Data modyfikacji: 2020-01-24 13:22:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o
wystąpieniu o opinię – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w
miejscowości Łaguszów GBO.6220.2.2020.AW(2) 
 GBO.6220.2.2020.AW(2).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:08:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej – dot. budowy trzech
odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
każda wraz z infrastrukturą techniczną na
części działek o nr ew. 1106/2, 1107/2 w
miejscowości Łaguszów GBO.6220.2.2020.AW 
 GBO.6220.2.2020.AW.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:06:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o wszczęciu
postępowania administracyjnego ws. wydania
decyzji środowiskowej - dot. budowy trzech farm
fotowoltaicznych na części działek o nr ewid.
63/1, 63/2, 64 i 65/2 obr. Przyłęk 
 202001091323_2.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:26:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk dot. budowy
trzech farm fotowoltaicznych na części działek
o nr ewid. 63/1, 63/2, 64 i 65/2 obr. Przyłęk 
 202001091323 -.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:09:39.
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy
Przyłęk decyzji umarzającej postępowanie 
 obwieszczenie dot.GBO.6730_49_2019.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:33:04.
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy
Przyłęk decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego 
 obwieszczenie dot.GBO.6730_62_2019.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:27:00.
Obwieszczenie  

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk o Wydaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

 Decyzja - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:13:08 | Data modyfikacji: 2019-12-24 11:18:59.
Obwieszczenie dot. zakończenia zbierania
materiału dowodowego w postępowaniu admin. 
 scan111219095230 (002).pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:41:32.
Obwieszczenie dot. wystąpienia o uzgodnienie
decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego 
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-11-25 12:26:29.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 scan181119144055.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:31:30 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:33:00.
 
 Obwieszczenie o Wszczęściu Postępowania Administracyjnego na Wniosek PGE Dystrybucja S.A. - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-19 18:58:29 | Data modyfikacji: 2019-08-19 19:02:37.
 
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4528W Zwoleń – Baryczka, odcinek długości ok. 18km. Lokalizacja- województwo mazowieckie, powiat zwoleński: miasto i gmina Zwoleń, gmina Przyłęk

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2009-05-07 11:14:37 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:34:21.
Data wprowadzenia: 2009-05-07 11:14:37
Data modyfikacji: 2019-11-18 15:34:21
Opublikowane przez: Piotr Frąk