rok 2010

Uchwały od Nr 333/XLVIII/10 do Nr 336/XLVIII/10 
Uchwała Nr 333/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 334/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie zmian uchwały nr 208/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 335/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego i dróg w Gminie Przyłęk.

Uchwała Nr 336/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwały od Nr 333/XLVIII/10 do Nr 336/XLVIII/10 - plik w formacie pdf 333_336_10.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-17 10:16:41 | Data modyfikacji: 2010-02-17 10:39:56.
Uchwała Nr 337/XLVIII/ 2010 
Uchwała Nr 337/XLVIII/ 2010
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Plik w formacie pdf -  337_10.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-17 09:41:50 | Data modyfikacji: 2010-02-17 10:39:14.
Uchwały od Nr 338/XLIX/10 do Nr 345/XLIX/10 

Uchwała Nr 338/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku.


Uchwała Nr 339/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyłęku


Uchwała nr 340/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Babin na lata 2008 - 2018”


Uchwała Nr 341/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 162/XVIII/07 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2007 – 2013.


Uchwała Nr 342/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.


Uchwała Nr 343/XLIX/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.


UCHWAŁA Nr 344/XLIX/2010 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. z tytułu wprowadzenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.


Uchwała  Nr 345/XLIX/ 2010 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  23 lutego  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwały od Nr 338/XLIX/10 do Nr 342/XLIX/10 – plik w formacie pdf

Uchwała Nr 343/XLIX/10 – plik w formacie pdf

Uchwały od Nr 344/XLIX/10 do Nr 345/XLIX/10 – plik w formacie pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-10 20:32:53 | Data modyfikacji: 2011-07-26 15:03:08.
UCHWAŁA NR 346/L/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 301/XXXX/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Uchwała nr 346/L/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:42:29 | Data modyfikacji: 2010-04-09 22:53:30.
UCHWAŁA NR 347/L/10 

RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 245/XXXXIV/2001 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/98/1783

 UCHWAŁA NR 347/L/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:46:07 | Data modyfikacji: 2010-06-10 16:30:58.
Uchwała nr 348/L/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 Uchwała nr 348/L/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:47:39.
Uchwała nr 349/L/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Uchwała Nr 349 /L/10

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-19 10:29:51 | Data modyfikacji: 2010-05-06 22:40:40.
Uchwała Nr 350/LI/10 

Rady  Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2009

 Uchwała Nr 350/LI/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 12:37:56 | Data modyfikacji: 2010-05-06 12:42:56.
Uchwała Nr 351/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2009

 Uchwała Nr 351/LI/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 12:42:16 | Data modyfikacji: 2010-05-06 12:42:36.
Uchwała Nr 352/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 352/LI/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 12:44:30 | Data modyfikacji: 2010-05-06 12:44:58.
Uchwała Nr 353/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr 353/LI/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 12:46:38 | Data modyfikacji: 2010-05-06 12:47:14.
Uchwała Nr 354/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku

 Uchwała Nr 354/LI/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-06 12:48:49 | Data modyfikacji: 2010-05-06 12:49:17.
Uchwała Nr 355/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  22 kwietnia  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 355/LI/10 - plik w formacie pdf

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Załącznik nr 4 - dochody

Załącznik nr 4 - wydatki

Załącznik inwestycyjny

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-18 12:21:24.
Uchwała Nr 356/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przyłęk nieruchomości od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Uchwała Nr 356/LII/10 - plik w formacie pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 356/LII/10

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-23 08:23:47 | Data modyfikacji: 2010-06-23 08:27:56.
Uchwała Nr 357/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 353/LI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 Uchwała Nr 357/LII/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-23 08:32:45 | Data modyfikacji: 2010-06-23 08:33:40.
Uchwała nr 358/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

 Uchwała nr 358/LII/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-23 08:36:28 | Data modyfikacji: 2010-06-23 08:37:22.
Uchwała Nr 359/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego”

Uchwała Nr 359/LII/10 - plik w formacie pdf

Załącznik do uchwały Nr 359/LII/10

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-23 08:38:48.
Uchwała nr 360 /LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2008 - 2018”

Uchwała nr 360 /LII/10 - plik w formacie pdf

Plan Odnowy Miejscowości Lipiny - plik w formacie pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 12:13:27.
Uchwała Nr 361/LII/ 10 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 361/LII/ 10 - plik w formacie pdf

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata nastepne

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 13:04:31.
Uchwała nr 362/LIII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

 Uchwała nr 362/LIII/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 13:20:17 | Data modyfikacji: 2010-08-02 13:23:30.
Uchwała Nr 363/LIII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na organizację: „ Dożynki Powiatowo– Gminne Zwoleń 2010”


 

 Uchwała Nr 363/LIII/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 13:24:59 | Data modyfikacji: 2010-11-12 23:46:53.
Uchwała Nr 364/LIII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.  zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

 Uchwała Nr 364/LIII/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 13:32:00 | Data modyfikacji: 2010-08-02 13:32:37.
Uchwała Nr 365/LIII/10 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 czerwca  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 365/LIII/10 - plik w formacie pdf

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - dochody

Załącznik nr 4 - wydatki

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 13:42:05.
Uchwała Nr 366/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie rozbiórki nieruchomości


 

 Uchwała Nr 366/LIV/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-06 09:49:20 | Data modyfikacji: 2010-09-06 09:50:46.
Uchwała Nr 367/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy socjalnej o charakterze socjalnym

 Uchwała Nr 367/LIV/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-06 09:52:59.
Uchwała Nr 368/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zakupu nieruchomości


 

 Uchwała Nr 368/LIV/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-06 09:54:02 | Data modyfikacji: 2010-09-06 09:54:25.
Uchwała Nr 369/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.  zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. i uchwałą 364/LIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.


 

 Uchwała Nr 369/LIV/10 - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-06 09:56:33.
Uchwała Nr 370/LIV/10  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 370/LIV/10 - pdf

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-06 11:15:37.
Uchwała Nr 371/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zakupu nieruchomości


 

 Uchwała Nr 371/LIV/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-27 10:45:22 | Data modyfikacji: 2010-09-27 10:47:28.
Uchwała nr 373/LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 358/LII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.

 Uchwała nr 373/LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-25 22:00:33 | Data modyfikacji: 2010-10-25 22:01:42.
Uchwała Nr 374/LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5601/

 Uchwała Nr 374/LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-25 22:04:27 | Data modyfikacji: 2010-12-09 08:57:18.
Uchwała nr 375 /LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5602/

 Uchwała nr 375 /LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-25 22:07:16 | Data modyfikacji: 2010-12-09 08:58:52.
Uchwała Nr 377/LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 września 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5603/

 Uchwała Nr 377/LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-25 22:10:00 | Data modyfikacji: 2010-12-09 09:00:39.
Uchwała Nr 378/LVII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., uchwałą 364/LIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. i uchwałą 369/LIV/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r.

 Uchwała Nr 378/LVII/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-12 23:43:00.
Uchwała nr 379/LVII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/204/6254/

 Uchwała nr 379/LVII/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-12 23:45:40 | Data modyfikacji: 2011-01-10 11:06:26.
Uchwała nr 381/LVII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/206/6545/

 Uchwała nr 381/LVII/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-01 14:00:49 | Data modyfikacji: 2011-01-17 08:47:08.
Uchwała nr 382/LVIII/10 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w  sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2008-2018"

Uchwała nr 382/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik do uchwały - Plan odnowy miejscowości Rudki na lata 2008 - 2018

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-01 14:04:16.
Uchwała Nr 383/LVIII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 Uchwała Nr 383/LVIII/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:51:48 | Data modyfikacji: 2010-12-09 08:53:21.
Uchwała Nr 384/LVIII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Uchwała Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Tabela nr 1 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Tabela nr 2 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Tabela nr 3 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:34:13.
Uchwały Rady Gminy w Przyłęku VI kadencji 
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:06:40.
Uchwała Nr 1/I/10 
Rady  Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy i dwóch wiceprzewodniczących

Uchwała Nr 1/I/10 - plik pdf

Załącznik do Uchwały nr 1/I/10 - Regulamin - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:51:43 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:05:32.
Uchwała Nr 2/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 2/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:57:24 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:05:20.
Uchwała Nr 3/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 3/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:00:08 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:05:07.
Uchwała Nr 4/I/10  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy  w  Przyłęku

Uchwała Nr 4/I/10 - plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 4/I/10 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:05:24 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:00:59.
Uchwała Nr 5/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady gminy

 Uchwała Nr 5/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:15:37 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:00:45.
Uchwała Nr 6/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 6/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:26:02 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:00:31.
Uchwała Nr 7/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku


 

 Uchwała Nr 7/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:28:53 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:00:17.
Uchwała Nr 8/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 8/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:31:43 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:00:04.
Uchwała Nr 9/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie:  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/206/6546/

 Uchwała Nr 9/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:01:12 | Data modyfikacji: 2011-01-17 08:48:41.
Uchwała Nr 10/I/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu  prawa pracy wobec Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 10/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:08:55 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:09:16.
Uchwała Nr 11/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 3 grudnia 2010 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 11/I/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:13:58 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:14:18.
Uchwała Nr 12/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Przyłęk


 

 Uchwała Nr 12/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:22:36.
Uchwała Nr 13/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej


 

 Uchwała Nr 13/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:23:41.
Uchwała nr 14 /III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Przyłęku


 

 Uchwała nr 14 /III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:24:33.
Uchwała Nr 15/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/3/86/

 Uchwała Nr 15/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:25:18 | Data modyfikacji: 2011-02-03 18:15:08.
Uchwała nr 16/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 358/LII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 mienionej uchwałą nr 373/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku


 

 Uchwała nr 16/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:27:29 | Data modyfikacji: 2011-01-10 14:36:24.
Uchwała Nr 17/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2011 rok

Uchwała Nr 17/III/10 - plik pdf

 Załącznik do uchwały Nr 17/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:28:03 | Data modyfikacji: 2011-01-10 14:45:13.
Uchwała Nr 18/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku


 

 Uchwała Nr 18/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:29:06.
Uchwała Nr 19/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 19/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:37:29 | Data modyfikacji: 2011-01-10 14:38:07.
Uchwała Nr 20/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 20/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:39:00 | Data modyfikacji: 2011-01-10 14:41:23.
Uchwała Nr 21/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 21/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:39:47 | Data modyfikacji: 2011-01-10 14:41:44.
Uchwała nr 22/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 291/XXXVIII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie własności nieruchomości w formie darowizny od  Starostwa Powiatowego w Zwoleniu


 

 Uchwała nr 22/III/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:40:48 | Data modyfikacji: 2011-01-10 14:42:33.
Uchwała Nr 23/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2011-2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/465/

Uchwała Nr 23/III/10 - plik pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2016

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2015

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk na lata 2011 - 2016

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:44:22 | Data modyfikacji: 2011-03-14 19:45:26.
Uchwała budżetowa na rok 2011 

Rady Gminy w Przyłęku Nr 24/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/466/

Uchwała budżetowa na rok 2011 - plik pdf

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2011 rok

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na rok 2011

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała RIO w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Rady Gminy w Przyłęku

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-24 13:10:43 | Data modyfikacji: 2011-03-14 19:47:09.
Uchwała Nr 25 /III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 grudnia  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 25 /III/10 - plik pdf

Tabela nr 1 - plik pdf

Tabela nr 2 - plik pdf

Tabela nr 3 - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 4 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-20 13:52:05 | Data modyfikacji: 2011-01-20 13:52:31.
Data wprowadzenia: 2011-01-20 13:52:05
Data modyfikacji: 2011-01-20 13:52:31
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk