rok 2010

Podatki i opłaty 

Uchwała nr 314/XXXXIV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2010

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6803

Uchwała Nr 315/XXXXIV/09
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2010 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6804

Uchwała Nr 322/XXXXV/09
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 13 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/209/6475

Uchwała Nr 323/XXXXV09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/209/6476

Podatek leśny ustalony przez Radę Gminy Przyłęk na sesji w dniu 13 listopada 2009 r., na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r., tj. średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r. w wysokości 136,54 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2009 r. Nr 69, poz. 896).

Podatek rolny ustalony przez Radę Gminy Przyłęk na sesji w dniu 30 października 2009 r., na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., tj. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. w wysokości 34,10 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2009 r. Nr 68, poz. 886)

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:12:26 | Data modyfikacji: 2010-02-17 11:23:29.
Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:12:26
Data modyfikacji: 2010-02-17 11:23:29
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk