Informacje o wynikach

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Samodzielny Referent ds. ochrony
środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami  
  Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-11 08:36:42.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze samodzielny Referent ds. obsługi Rady
Gminy  
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-05-09 08:41:58 | Data modyfikacji: 2023-05-09 08:48:12.
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu
Dziecięcego "Żółwik II" w Łaguszowie 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-25 08:44:07.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku:
Sekretarz Gminy 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Sekretarz Gminy

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-02 13:02:48.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Referent ds. księgowości podatkowej 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-04-28 23:44:26.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Referent ds. obsługi Rady Gminy 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-04-27 18:58:31.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Refernt ds. księgowości podatkowej
 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-03-25 07:30:25.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Referent ds. księgowości
budżetowej i ewidencji środków trwałych w
Referacie Finansowym 

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-02-23 14:00:53.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji i
gospodarki nieruchomościami 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-11-16 16:07:19.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i gospodarki odpadami  
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:20:19.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i gospodarki odpadami 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:36:34 | Data modyfikacji: 2020-09-30 14:39:42.
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze - Kierownik Samorządowego
Klubu Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej 
 Informacja o wyniku naboru - plik .pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-09-15 19:21:30 | Data modyfikacji: 2020-09-15 19:23:49.
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze - Kierownik Samorządowego
Klubu Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej 
 Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-22 15:11:23 | Data modyfikacji: 2020-07-22 15:22:20.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Referent ds. fakturowania usług i
rozliczania z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 
 Informacja o wyniku naboru - SG.2110.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:54:03 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:57:23.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Referent ds. geodezji, gospodarki
komunalnej oraz dróg gminnych. 
 Informacja o wyniku naboru - referent ds. geodezji, gospodarki komunalnej oraz dróg gminnych.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:18:54.
Informacja o nierozstrzygniętym konkursie na
wolne stanowisko urzędnicze 
 Inspektor d/s zamówień publicznych-plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-26 20:24:31 | Data modyfikacji: 2019-08-26 20:30:32.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 
 Młodszy referent ds.rolnictwa,handlu i usług-plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:42:57 | Data modyfikacji: 2019-08-06 17:45:00.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-25 14:04:06.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze w GOPS Przyłęku  
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:31:39.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent
ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  

Wójt Gminy Przyłęk informuje o wyniku nabou na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przyłęk

 Informcja o wyniku naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 21:32:00 | Data modyfikacji: 2017-01-09 21:36:44.
Informacja o wynikach naboru  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko „Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyłęku” została wybrana: Małgorzata Jaworska zam. Helenów

 Informacja o wynikach naboru - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-18 11:37:45 | Data modyfikacji: 2014-05-18 11:38:31.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - "Podinspektor ds. pozyskiwania
środków unijnych i zamówień publicznych". 
 Inf-p.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-08 14:02:58.
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze - "Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych iochrony przeciwpożarowej" 
 Inf-ppoz.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-08 14:00:37.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W GB W PRZYŁĘKU - GŁÓWNY KSIĘGOWY 
 ogłoszenie- II etap konkursu.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-11 11:06:23 | Data modyfikacji: 2010-02-18 08:38:18.
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE W GB W PRZYŁĘKU -
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ogłoszenie- I etap konkursu.rtf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:13:15 | Data modyfikacji: 2010-02-18 08:36:35.
Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:13:15
Data modyfikacji: 2010-02-18 08:36:35
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk