rok 2008

Protokół Nr 22/08 obrad nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 31 marca
2008 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  
 22.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-11 09:50:08 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:13:57.
Protokoły od nr 23/08 do nr 25/08  

Protokół Nr 23/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół Nr 24/08
obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 21 maja 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 25/08
obrad  nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 16 czerwca 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 23-25.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:06:44 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:16:40.
Protokół Nr 26/08 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku w
sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
Protokół Nr 26/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 26.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-30 11:28:32 | Data modyfikacji: 2010-02-18 14:20:44.
Protokół nr 27/08 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 20 sierpnia 2008 roku w
sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
 27.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:42:46 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:44:47.
Protokoły od nr 28/08 do nr 29/08  

Protokół nr 28/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 września 2008 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 29/08
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 8 października 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 28-29.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-13 09:49:35 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:46:23.
Protokoły od nr 30/08 do nr 31/08  

Protokół nr 30/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 4 listopada 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 31/08
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 14 listopada 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 30-31.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-11 10:52:59 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:47:28.
Protokół nr 32/08 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 4 grudnia 2008
roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 32.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-09 14:05:57 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:49:00.
Protokół nr 33/08 z obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 31 grudnia 2008 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 33.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-24 10:37:12 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:50:23.
Data wprowadzenia: 2009-02-24 10:37:12
Data modyfikacji: 2010-02-22 08:50:23
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk