rok 2009

Protokół nr 34/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 2 lutego 2009 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 34.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-24 10:37:32 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:51:43.
Protokół nr 35/09 obrad nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 23 lutego 2009
roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 35.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-20 12:33:55 | Data modyfikacji: 2010-02-22 08:52:41.
Protokoły od nr 36/09 do nr 39/09 

Protokół nr 36/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 marca 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół Nr 37/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół Nr 38/09
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 15 maja 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół Nr 39/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 26 maja 2009 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 36-39.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-02 10:27:59 | Data modyfikacji: 2010-02-22 09:03:00.
Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w
sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
 P-40.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-26 09:40:04 | Data modyfikacji: 2010-02-22 09:04:05.
Protokół nr 41/09 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 18 sierpnia 2009
roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 P-41.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-04 13:10:47 | Data modyfikacji: 2010-02-22 09:05:11.
Protokoły od nr 42/09 do nr 43/09 

Protokół nr 42/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 sierpnia 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 43/09
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 28 września 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 42-43.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-22 11:48:17 | Data modyfikacji: 2010-02-22 09:08:35.
Protokoły od nr 44/09 do nr 45/09 

Protokół nr 44/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej 30 października 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 45/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej 13 listopada 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 44-45.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-04 09:03:01 | Data modyfikacji: 2010-02-22 09:09:41.
Protokół nr 46/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej 10 grudnia 2009 roku w sali
narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
plik w formacie pdf - 46.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-05 08:52:23 | Data modyfikacji: 2010-02-22 09:11:01.
Protokół nr 47/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej 31 grudnia 2009 roku w sali
narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
Plik w formacie pdf -  47_09.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-22 13:23:06 | Data modyfikacji: 2010-02-22 13:25:01.
Data wprowadzenia: 2010-02-22 13:23:06
Data modyfikacji: 2010-02-22 13:25:01
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk