rok 2010

Protokół nr 48/10 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej 25 stycznia 2010 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
Plik w formacie pdf - 48_10.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-22 13:26:07.
Protokół nr 49/10 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej 23 lutego 2010 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

Protokół -plik w formacie pdf

Wniosek o nadanie imienia szkole

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-22 11:24:09.
Protokół nr 50/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 31 marca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-14 14:36:28 | Data modyfikacji: 2010-08-02 08:32:50.
Protokół nr 51/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 22 kwietnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:18:53 | Data modyfikacji: 2010-08-02 08:33:34.
Protokół nr 52/10 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku odbytej 2 czerwca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 08:23:36 | Data modyfikacji: 2010-08-02 08:26:24.
Protokół nr 53/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 30 czerwca 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-02 08:30:33.
Protokół nr 54/10  
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 18 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół - plik pdf

Informacja zbiorcza dotycząca powodzi 2010 na terenie gminy Przyłęk

Analiza dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-17 09:00:37.
Protokół nr 55/10  

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku odbytej 16 września 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-02 15:06:07 | Data modyfikacji: 2010-11-02 15:07:02.
Protokół nr 56/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 30 września 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-02 15:08:43 | Data modyfikacji: 2010-11-02 15:09:01.
Protokół nr 57/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 28 października 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-12 23:54:09 | Data modyfikacji: 2010-11-12 23:56:14.
Protokół nr 58/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 12 listopada 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-01 14:34:49 | Data modyfikacji: 2010-12-01 14:35:20.
Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyłęku VI
Kadencji  
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 11:47:57 | Data modyfikacji: 2011-01-10 11:48:29.
Protokół nr 1/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 2 grudnia 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół nr 1/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 11:52:28.
Protokół nr 2/10 

obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 3 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół nr 2/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-10 11:53:06.
Protokół nr 3/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 30 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół nr 3/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:37:06.
Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:37:06
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk