Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przyłęk 

Uchwała nr 228_XXXII_2001

DIAGNOZA STANU UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY PRZYŁĘK

INFORMACJA O STUDIUM I MATERIAŁACH WEJŚCIOWYCH

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYŁĘK

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

POLITYKA PRZESTRZENNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-06 14:41:31 | Data modyfikacji: 2022-04-06 14:55:30.
Data wprowadzenia: 2022-04-06 14:41:31
Data modyfikacji: 2022-04-06 14:55:30
Opublikowane przez: Administrator Gmina