rok 2009

Budżet gminy na 2009 rok  

Uchwała Nr 256/XXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian uchwały nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w  Przyłęku z dnia  31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1875

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

 Uchwała Nr 256/XXXIV/09 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:17:17 | Data modyfikacji: 2012-02-29 10:49:59.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2009 r.  
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/149/4495 Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2009.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-29 11:49:39 | Data modyfikacji: 2010-02-22 10:15:30.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.
/Biblioteki Gminnej/ 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Biblioteki Gminnej

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:11:28 | Data modyfikacji: 2010-02-22 10:18:02.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2009 r. /ZOZ/  
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. /ZOZ/

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:13:20 | Data modyfikacji: 2010-02-22 10:19:06.
Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:13:20
Data modyfikacji: 2010-02-22 10:19:06
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk