rok 2011

Podatek od nieruchomości  

Uchwała Nr 374/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5601/

 Uchwała Nr 374/LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-02 14:52:56 | Data modyfikacji: 2011-01-12 08:51:48.
Opłata targowa 

Uchwała nr 375 /LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5602/

 Uchwała nr 375 /LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-02 14:56:27 | Data modyfikacji: 2011-01-12 08:52:32.
Opłata od posiadania psów 

Uchwała Nr 377/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 września 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5603/

 Uchwała Nr 377/LVI/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-02 14:58:46 | Data modyfikacji: 2011-01-12 08:53:12.
Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Uchwała nr 379/LVII/10  Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/204/6254/

 Uchwała nr 379/LVII/10 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:20:40 | Data modyfikacji: 2011-01-12 08:55:13.
Podatek od środków transportowych  

Uchwała nr 381/LVII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/204/6545/

Uchwała nr 381/LVII/10 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 13:10:56 | Data modyfikacji: 2011-01-17 12:20:41.
 

Uchwała nr 9/I/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie:  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/206/6546/

Uchwała Nr 9/I/10 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:17:58 | Data modyfikacji: 2011-01-17 12:19:55.
Podatek leśny  

Podatek leśny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r., tj. średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. w wysokości 154,65 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2010 r. Nr 78, poz. 970).

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:18:37 | Data modyfikacji: 2011-01-17 12:10:14.
Opłaty za wodę dostarczaną z gminnych
urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 

Uchwała Nr 15/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/3/86/

Uchwała Nr 15/III/10 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-03 18:21:39 | Data modyfikacji: 2011-02-03 18:22:52.
Data wprowadzenia: 2011-02-03 18:21:39
Data modyfikacji: 2011-02-03 18:22:52
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk