rok 2011

Uchwała Nr 23/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2011-2016


Uchwała Nr 23/III/10 - plik pdf


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2016


Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2015


Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk na lata 2011 - 2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/465/

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:01:01 | Data modyfikacji: 2011-03-14 19:49:35.
Uchwała budżetowa na rok 2011  

Rady Gminy w Przyłęku Nr 24/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


Uchwała budżetowa na rok 2011 - plik pdf


Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2011 rok


Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na rok 2011


Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011


Załącznik nr 1 - Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Uchwała RIO w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Rady Gminy w Przyłęku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/466/

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:08:03 | Data modyfikacji: 2011-03-14 19:50:59.
Zarządzenie Nr 9/2011  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

Zarządzenie Nr 9/2011 - plik pdf

Załacznik nr 1 do zarządzenie - Sprawozdanie z wykonania budżetu

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-27 13:28:00.
Zarządzenie Nr 24/2011 

Wójta Gminy w Przyłęk z dnia  22 sierpnia 2011 r. w sprawie:  przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej  za I półrocze 2011 roku.


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5819

Zarządzenie Nr 24/2011 - plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do zarządzenia - część opisowa

Załącznik nr 2 do zarządzenia - część tabelaryczna

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-12 20:55:01 | Data modyfikacji: 2011-12-12 21:42:21.
Uchwała nr: Ra.451.2011 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok


 

 Uchwała nr: Ra.451.2011 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-12 22:26:49.
Uchwała nr: Ra.452.2011  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017


 

 Uchwała nr: Ra.452.2011 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-12 22:28:12.
Data wprowadzenia: 2011-12-12 22:28:12
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk