rok 2012

Uchwała Nr 96/XVII/12 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: opłata prolongacyjna

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1483

 Uchwała Nr 96/XVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 10:38:52 | Data modyfikacji: 2012-02-17 13:15:05.
Uchwała Nr 97/XVII/12 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 92/XVII/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


 http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1484


 

 Uchwała Nr 97/XVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 10:42:04 | Data modyfikacji: 2012-02-20 14:34:57.
Uchwała Nr 98/XVII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku na rok 2012

 Uchwała Nr 98/XVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 10:50:18 | Data modyfikacji: 2012-02-02 10:52:25.
Uchwała Nr 99/XVII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyłęku  na rok 2012

 Uchwała Nr 99/XVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 10:51:54.
Uchwała Nr 100/XVII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  27 stycznia  2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 100/XVII/12 - plik pdf

Tabela nr 1 - plik pdf

Tabela nr 1 - plik pdf

Tabela nr 3 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:18:26 | Data modyfikacji: 2012-02-06 12:20:09.
Uchwała Nr 101/XVII/12  

Rady Gminy  w Przyłęku z dnia  27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 101/XVII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:21:58 | Data modyfikacji: 2012-02-06 12:22:11.
Uchwała Nr 102/XVII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1539


 

 Uchwała Nr 102/XVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 10:44:15 | Data modyfikacji: 2012-02-21 14:21:09.
Uchwała Nr 103/XVII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


 

 Uchwała Nr 103/XVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 10:55:53 | Data modyfikacji: 2012-02-02 10:56:19.
Uchwała Nr 104/XVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 104/XVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-10 17:16:56 | Data modyfikacji: 2012-03-10 17:17:22.
Uchwała Nr 105/XVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przyłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 Uchwała nr 105/XVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-10 17:11:11 | Data modyfikacji: 2012-03-10 17:14:00.
Uchwała Nr 106/XVIII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 106/XVIII/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 106/XVIII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 13:47:18 | Data modyfikacji: 2012-07-24 13:48:44.
Uchwała Nr 107/XVIII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 107/XVIII/12 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 107/XVIII/12 - plik pdf

Załacznik nr 2 do uchwały Nr 107/XVIII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 13:57:22 | Data modyfikacji: 2012-07-24 13:57:33.
Uchwała Nr 108/XVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie rozbiórki budynku

 Uchwała Nr 108/XVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-10 17:21:34 | Data modyfikacji: 2012-03-10 17:21:59.
Uchwała nr 109/XIX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego


 

 Uchwała nr 109/XIX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-18 15:32:40 | Data modyfikacji: 2012-05-18 15:34:13.
Uchwała Nr 110/XIX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 Uchwała Nr 110/XIX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-18 15:35:20 | Data modyfikacji: 2012-05-18 15:46:48.
Uchwała Nr 111/XIX/12  

Uchwała Nr 111/XIX/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 111/XIX/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 111/XIX/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:06:17 | Data modyfikacji: 2012-07-25 14:12:08.
Uchwała Nr 112/XIX/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 112/XIX/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 112/XIX/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:13:53 | Data modyfikacji: 2012-07-25 14:21:26.
Uchwała NR 113/XIX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 105/XVIII/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przyłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 Uchwała NR 113/XIX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-18 15:56:09 | Data modyfikacji: 2012-05-18 15:57:12.
Uchwała Nr 114/XX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2011

 Uchwała Nr 114/XX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-17 23:36:53 | Data modyfikacji: 2012-05-17 23:38:16.
Uchwała Nr 115/XX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2011

 Uchwała Nr 115/XX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-17 23:41:56 | Data modyfikacji: 2012-05-17 23:42:19.
Uchwala Nr 116/XX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego

 Uchwala Nr 116/XX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-17 23:45:48 | Data modyfikacji: 2012-05-17 23:46:19.
Uchwała Nr 117/XX/11  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 Uchwała Nr 117/XX/11 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-17 23:48:09 | Data modyfikacji: 2012-05-17 23:48:37.
Uchwała Nr 118/XX/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 118/XX/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 118/XX/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:29:01 | Data modyfikacji: 2012-07-25 14:37:09.
Uchwała Nr 119/XX/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 119/XX/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 119/XX/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:40:30 | Data modyfikacji: 2012-07-25 14:50:15.
Uchwała Nr 120/XX/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4429


 

 Uchwała Nr 120/XX/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-17 23:52:26 | Data modyfikacji: 2012-06-01 19:21:09.
Uchwała Nr 121/XXI/12  

Rady Gminy  Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 121/XXI/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-12 22:56:48.
Uchwała Nr 122/XXI/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4995


 

 Uchwała Nr 122/XXI/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-06 13:55:29 | Data modyfikacji: 2012-07-19 17:07:25.
Uchwała Nr 123/XXI/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 180/XXV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku, zmienionej uchwałą Nr 304/XLI/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4996


 

 Uchwała Nr 123/XXI/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-12 23:01:54 | Data modyfikacji: 2012-07-19 17:09:04.
Uchwała Nr 124/XXI/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 6 czerw ca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 20123

 Uchwała Nr 124/XXI/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 08:06:33 | Data modyfikacji: 2012-07-26 08:07:10.
Uchwała Nr 125/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5845


 

 Uchwała Nr 125/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 08:22:53 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:31:21.
Uchwała Nr 126/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5674


 

 Uchwała Nr 126/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 08:25:36 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:31:42.
Uchwała Nr 127/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipiny

Uchwała Nr 127/XXII/12 - plik pdf

Plan Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2008 - 2018

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 08:29:10 | Data modyfikacji: 2012-07-24 08:30:41.
Uchwała Nr 128/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mszadla Nowa

Uchwała Nr 128/XXII/12 - plik pdf

Plan Odnowy Miejscowości Mszadla Nowa na lata 2012 - 2019 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 08:52:39 | Data modyfikacji: 2012-07-24 09:12:14.
Uchwała nr 129/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego


 

 Uchwała nr 129/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:30:43.
Uchwała Nr 130/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Uchwała Nr 130/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:33:16 | Data modyfikacji: 2012-07-24 09:33:41.
Uchwała Nr 131/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku, zmienionego Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia 29 marca 2012 r.

 Uchwała Nr 131/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:35:55 | Data modyfikacji: 2012-07-24 09:36:19.
Uchwała Nr 132/XXII/12  

Rada Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Uchwała Nr 132/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:38:53 | Data modyfikacji: 2012-07-24 09:39:12.
Uchwała Nr 133/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie: „Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków – XIV Dożynki Powiatowe 2012 r.

 Uchwała Nr 133/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:41:12 | Data modyfikacji: 2012-07-24 09:41:30.
Uchwała Nr 134/ XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w Gminie Przyłęk

Uchwała Nr 134/ XXII/12 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 134/ XXII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:43:56 | Data modyfikacji: 2012-07-24 09:46:17.
Uchwała Nr 135/XXII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozbiórki budynku

 Uchwała Nr 135/XXII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:48:08 | Data modyfikacji: 2012-07-25 09:57:03.
Uchwała Nr 136/XXII/12 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 136/XXII/12

Załączniki do uchwały Nr 136/XXII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 08:12:45 | Data modyfikacji: 2012-07-26 08:12:58.
Uchwała Nr 137/XXII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 137/XXII/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 137/XXII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 08:19:54 | Data modyfikacji: 2012-07-26 08:25:54.
Uchwała NR 138/XXIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6015


 

 Uchwała NR 138/XXIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 07:43:35 | Data modyfikacji: 2012-08-29 20:54:50.
Uchwała Nr 139/XXIII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

 Uchwała Nr 139/XXIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 08:56:13 | Data modyfikacji: 2012-07-25 08:56:34.
Uchwała Nr 140/XXIV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6644


 

 Uchwała Nr 140/XXIV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:30:24 | Data modyfikacji: 2012-10-03 09:06:54.
Uchwała Nr 141/XXIV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2012-2015 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6645


 

 Uchwała Nr 141/XXIV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:38:43 | Data modyfikacji: 2012-10-03 09:09:26.
Uchwała Nr 142/XXIV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., zmienionego Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr 131/XXII/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

 Uchwała Nr 142/XXIV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:24:07 | Data modyfikacji: 2012-09-11 15:33:38.
Uchwała Nr 143/XXIV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

 Uchwała Nr 143/XXIV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:44:12 | Data modyfikacji: 2012-09-11 15:44:38.
Uchwała Nr 144/XXIV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

 Uchwała Nr 144/XXIV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:47:49 | Data modyfikacji: 2012-09-11 15:52:03.
Uchwała Nr 145/XXIV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6720


 Uchwała Nr 145/XXIV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:51:03 | Data modyfikacji: 2012-10-04 22:15:04.
Uchwała NR 146/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościJednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7243


 

 Uchwała NR 146/XXV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 14:21:03 | Data modyfikacji: 2012-11-05 17:04:08.
Uchwała NR 147/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7244


 

 Uchwała NR 147/XXV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 14:25:25 | Data modyfikacji: 2012-11-05 17:07:47.
Uchwała NR 148/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7245


 Uchwała NR 148/XXV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 14:28:04 | Data modyfikacji: 2012-11-05 17:10:00.
Uchwała NR 149/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7246


 

 Uchwała NR 149/XXV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 14:31:00 | Data modyfikacji: 2012-11-05 17:13:32.
Uchwała NR 150/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozbiórki budynku

 Uchwała NR 150/XXV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 14:35:08 | Data modyfikacji: 2012-10-29 14:35:39.
Uchwała Nr 151/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

 Uchwała Nr 151/XXV/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:15:25 | Data modyfikacji: 2012-10-08 09:16:07.
Uchwała Nr 152/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 152/XXV/12 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 152/XXV/12 - plik pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 152/XXV/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 14:14:07 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:29:11.
Uchwała Nr 153/XXVI/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7689


 

 Uchwała Nr 153/XXVI/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-06 18:42:45 | Data modyfikacji: 2012-11-21 20:06:15.
Uchwała Nr 154/XXVI/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 154/XXVI/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-14 07:23:07 | Data modyfikacji: 2012-11-14 07:23:27.
Uchwała Nr 155/XXVI/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 155/XXVI/12 - plik pdf

Załączniki do uchwały Nr 155/XXVI/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-14 07:27:22.
Uchwała Nr 156/XXVI/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 156/XXVI/12 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 156/XXVI/12 - plik pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 156/XXVI/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-14 07:36:48.
Uchwała Nr 157/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9419


 

 Uchwała Nr 157/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 10:01:51 | Data modyfikacji: 2012-12-19 12:34:42.
Uchwała Nr 158/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9420


 

 Uchwała Nr 158/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 10:09:40 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:46:20.
Uchwała Nr 159/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=37890


 

 Uchwała Nr 159/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-21 20:42:02 | Data modyfikacji: 2012-12-28 10:16:47.
Uchwała Nr 160/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=37891


 

 Uchwała Nr 160/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-21 20:45:52 | Data modyfikacji: 2012-12-28 10:18:43.
Uchwała Nr 161/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9421


 

 Uchwała Nr 161/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 10:17:43 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:47:25.
Uchwała Nr 162/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=37892


 

 Uchwała Nr 162/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-21 20:49:25 | Data modyfikacji: 2012-12-28 10:19:36.
Uchwała Nr 163/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9422


 

 Uchwała Nr 163/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 10:36:54 | Data modyfikacji: 2012-12-19 10:48:32.
Uchwała Nr 164/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9423


 

 Uchwała Nr 164/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 10:53:07 | Data modyfikacji: 2012-12-19 12:33:15.
Uchwała Nr 165/XXVII/12 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie okreŚlenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomosci - Uchwała uchylona na podstawie Uchwały nr 174/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:32:31 | Data modyfikacji: 2013-01-02 09:39:12.
Uchwała Nr 166/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr 166/XXVII/12 - plik pdf

Załączniki do Uchwały Nr 166/XXVII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:59:32 | Data modyfikacji: 2012-12-19 13:05:41.
Uchwała Nr 167/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

Uchwała Nr 167/XXVII/12 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwał Nr 167/XXVII/12 - plik pdf

Załącznik nr 2 do uchwał Nr 167/XXVII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 13:36:54 | Data modyfikacji: 2012-12-19 14:03:49.
Uchwała Nr 168/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęku na 2013 rok

 Uchwała Nr 168/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 17:31:25 | Data modyfikacji: 2013-02-04 17:32:12.
Uchwała Nr 169/XXVIII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2013


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1276


 

 Uchwała NR 169/XXVIII - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:20:24 | Data modyfikacji: 2013-02-08 16:21:17.
Uchwała Nr 170/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1360


 

 Uchwała Nr 170/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 17:42:34 | Data modyfikacji: 2013-02-08 19:49:47.
Uchwała Nr 171/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przyłęk 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1538


 Uchwała Nr 171/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 17:48:26 | Data modyfikacji: 2013-02-12 10:17:53.
Uchwała Nr 172/XXVIII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1539


 

 Uchwała Nr 172/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 17:52:05 | Data modyfikacji: 2013-02-12 10:19:34.
Uchwała Nr 173/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1540


 

 Uchwała Nr 173/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 17:57:06 | Data modyfikacji: 2013-02-12 10:22:14.
Uchwała Nr 174/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 165/XXVII/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości


 

 Uchwała Nr 174/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 18:00:16.
Uchwała Nr 175/XXVIII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1541


 

 Uchwała Nr 175/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 18:04:11 | Data modyfikacji: 2013-02-12 10:23:59.
Uchwała Nr 178/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1542


 

 Uchwała Nr 178/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 18:11:15 | Data modyfikacji: 2013-02-12 10:25:24.
Data wprowadzenia: 2013-02-04 18:11:15
Data modyfikacji: 2013-02-12 10:25:24
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk