rok 2012

Uchwała Nr 89/XVI/11 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

 

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1078


 

 Uchwała Nr 89/XVI/11 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-30 14:29:48 | Data modyfikacji: 2012-02-20 14:49:01.
Uchwała Budżetowa na rok 2012  

Rady Gminy w Przyłęku Nr 90/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 rokuJednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3671


 Uchwała Budżetowa na rok 2012 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-30 14:30:40 | Data modyfikacji: 2012-04-25 14:21:17.
Uchwała nr Ra.64.2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Uchwała nr Ra.64.2012 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-01 10:04:00 | Data modyfikacji: 2012-02-01 10:05:10.
Uchwała nr Ra.65.2012  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2012 r.

 Uchwała nr Ra.65.2012 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-01 10:07:26 | Data modyfikacji: 2012-02-01 10:08:22.
Zarządzenie Nr 22/2012  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3648

Zarządzenie Nr 22/2012 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-24 22:03:18 | Data modyfikacji: 2012-04-24 22:07:48.
Zarządzenie Nr 67/2012  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6721


 Zarządzenie Nr 67/2012 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-26 13:04:58 | Data modyfikacji: 2012-10-04 22:17:38.
Uchwala nr: Ra.385.2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 oraz o możliwości sfinansowania deficytu

 Uchwala nr: Ra.385.2012 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 13:26:28 | Data modyfikacji: 2012-12-19 13:27:38.
Uchwała nr Ra: 386.2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013-2020

 Uchwała nr Ra: 386.2012 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-10 16:54:21 | Data modyfikacji: 2012-12-19 13:08:47.
Data wprowadzenia: 2012-12-10 16:54:21
Data modyfikacji: 2012-12-19 13:08:47
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk