rok 2012

 

Metryka

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Przyłęku
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy w Przyłęk z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie wycofania z użytkowania i skasowania samochodu pożarniczego marki STAR A-26 P będącego na stania Urzędu Gminy w Przyłęk użytkowanego przez OSP Grabów nad Wisłą
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy w Przy łęku z dnia 08.02.2012 r. w sprawie wycofania z użytkowania i skasowania samochodu pożarniczego marki STAR A-26 P będącego na stanie Urzędu Gminy w Przy lęku użytkowanego przez OSP Mszadla Nowa
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 3 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 201l r.
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ławeczko Stare
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy za rok 2011
Zarządzenie Nr26/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia ll kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Madejskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Madejskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Madejskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Madejskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na 2012 rok
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem autobusu szkolnego
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 56/A/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejsze stoisko prezentujące tradycyjne potrawy regionalne na "Festiwalu rodzinnym Przyłęk - nasza ziemia"
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji gminnej do szacowania szkód w budynkach na terenie gminy po nawałnicy, która przeszła w dniu 7 sierpnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 65/A/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 wrz4eśnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji na terenie gminy pod nazwą "Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o długości 310 mb w km: 0+000-0+310"
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania podań nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów do przyznawania środków na pomoc zdrowotną
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2013 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020
Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie kontroli dokonywanych zakupów przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Przyłęk oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji
Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania rocznej inwentaryzacji materiałów w 2012 r.
Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2012
Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:13:30 | Data modyfikacji: 2013-05-08 09:21:19.
Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:13:30
Data modyfikacji: 2013-05-08 09:21:19
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk