Odpady

Wypis z rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. 
 Wypis z rejestru_działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-06 23:50:17.
Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych. 
 Wykaz przedsiębiorców_opróżnianie zbiorników bezodpływowych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-06 23:47:09.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w roku
2020 

Harmonogram (zabudowa wielorodzinna)

Harmonogram (BUS)

 Przyłęk 2020 zabudowa jednorodzinna.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:50:50.
Terminarz wywozu odpadów na 2018 r.  

Terminarz wywozu odpadów na 2018 r. - plik pdf

Terminarz wywozu odpadów (BUS) na 2018 r. - plik pdf

PSZOK 2018 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:30:05.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Przyłek 2016 rok 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłek 2016 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 17:20:21.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Przyłek 2015 rok 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłek 2015 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 17:18:30.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Przyłek 2014 rok 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłek 2014 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 17:16:30.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Przyłek 2013 rok 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłek 2013 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-13 17:10:29.
Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na rok 2016 
 Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:21:42 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:12:56.
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani
do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości za rok 2016 
 Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:17:52 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:13:10.
Terminarz wywozu odpadów za 2016 r.  

Terminarz wywozu odpadów za 2016 r. - plik pdf

Terminarz wywozu odpadów (BUS) za 2016 r. - plik pdf

PSZOK 2016 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-24 11:39:08 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:13:25.
Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na rok 2015  
 Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-24 11:35:32 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:13:51.
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani
do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości za rok 2015  
 Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 14:49:35 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:14:07.
Terminarz wywozu odpadów za 2015 r.  

Terminarz wywozu odpadów za 2015 r. - plik pdf

Terminarz wywozu odpadów (BUS) za 2015 r. - plik pdf

PSZOK 2015 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 14:45:58 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:14:24.
Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na rok 2014 
 Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 14:31:45 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:14:46.
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani
do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości za rok 2014 
 Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 14:12:05 | Data modyfikacji: 2017-12-13 17:14:59.
Terminarz wywozu odpadów za 2014 r.  
 Terminarz wywozu odpadów za 2014 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:34:45 | Data modyfikacji: 2017-08-23 14:13:40.
 
 
 
 

WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU GMINY PRZYŁĘK
wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling.
ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom

 

 

Komunalne

(worek czarny lub pojemnik)

Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe  (worek żółty).

Papier, tektura

(worek niebieski).

 

 

Szkło bezbarwne

(worek biały).

Szkło kolorowe (worek zielony).

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień miesiąca

Dzień miesiąca

Lipiec

5

12

19

Sierpień

2

9

16

Wrzesień

6

13

20

Październik

4

11

18

Listopad

8

15

22

Grudzień

6

13

20

 * szkło  ( bez szyb okiennych i samochodowych )

  Przypominamy, że nieczystości powinny być wystawione w dniu wywozu do godz. 7.00

 ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH Z PRZED POSESJI

 Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony

 Odzież, tekstylia

 29.08.2013

 

 25.09.2013

 PUNKT  SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
obsługuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,
ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK)
w Przyłęku, Lipiny plac po GS-ie,
czynny w każdy drugi piątek miesiąca i czwartą sobotę miesiąca
godz. 8.00 – 13.00
Przyjmowane będą nieodpłatnie następujące grupy odpadów
dostarczonych do punktu własnym kosztem i staraniem.

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady budowlane
 • odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji
 • odzież i tekstylia
 • zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • niesegregowane, zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z segregowania
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i chemikalia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK)Przyłęk, Lipiny plac po GS-ie, który obsługuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk przez firmę ATK Recykling ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. Gmina i podmiot odbierający odpady w 2013 roku osiągnęły następujące poziomy:
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 100%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innym metodami i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 0%

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-10 18:10:10 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:38:02.
 
 

Wykaz przedsiębiorców,


którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej


w zakresie  odbierania odpadów komunalnych


od właścicieli nieruchomości
Wykaz przedsiębiorców - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-28 14:27:07 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:48:46.
 

Wykaz przedsiębiorców,

którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych

 

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Numer telefonu

1

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 19

48-676 2212

2

"BAG" Usługi Komunalne
Leszel Pawlonka

Polesie 58A, 24-100 Puławy

696-041-420

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:54:28 | Data modyfikacji: 2013-08-28 14:19:42.

Zobacz:
 Pliki do pobrania .  Wnioski o udzielenie zezwolenia na opróznianie zbiorników bezodpływowych . 
Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:54:28
Data modyfikacji: 2013-08-28 14:19:42
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk