rok 2013

Uchwała Nr 169/XXVIII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2013


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1276

Uchwała NR 169/XXVIII - plik pdf  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:24:29 | Data modyfikacji: 2013-02-08 19:58:49.
Uchwala Nr Ra.26.2013  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 rok deficytu

 Uchwala Nr Ra.26.2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-24 14:39:11 | Data modyfikacji: 2013-01-24 14:39:41.
Uchwała Nr Ra.27.2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.27.2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-24 14:43:08 | Data modyfikacji: 2013-01-24 14:43:26.
Uchwała Nr 170/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1360


 


Uchwała Nr 170/XXVIII/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-08 19:54:14 | Data modyfikacji: 2013-02-08 19:57:26.
Uchwała Nr Ra.127.2013  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


 Uchwała Nr Ra.127.2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:12:22 | Data modyfikacji: 2013-04-11 14:13:48.
Zarządzenie Nr 18/2013  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4985

 Zarządzenie Nr 18/2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-17 14:25:13 | Data modyfikacji: 2013-04-30 21:54:43.
Zarządzenie Nr 59/2013  
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Zarządzenie Nr 59/2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:15:41 | Data modyfikacji: 2013-10-03 19:14:47.
Uchwała Nr Ra.397.2013  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2022

 Uchwała Nr Ra.397.2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-11 12:27:28.
Uchwała Nr Ra.398.2013  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

 Uchwała Nr Ra.398.2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-11 12:31:17.
Data wprowadzenia: 2013-12-11 12:31:17
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk