rok 2014

Uchwała Nr 247/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 247/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:33:44 | Data modyfikacji: 2014-02-01 14:12:37.
Uchwała Nr 248/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 248/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:34:48 | Data modyfikacji: 2014-02-01 14:13:14.
Uchwała Nr Ra.34.2014  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu

 Uchwała Nr Ra.34.2014 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:12:37 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:31:59.
Uchwała Nr Ra.35.2014  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.35.2014 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:14:29 | Data modyfikacji: 2014-01-28 14:31:50.
Zarządzenie Nr 24/2014  
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Zarządzenie Nr 24/2014 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-09 13:35:52 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:42:23.
Zarządzenie Nr 38/2014 
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przyłęk za I kwartał 2014 r.

 Zarządzenie Nr 38/2014 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-08 09:40:02 | Data modyfikacji: 2014-05-08 09:40:29.
Zarządzenie Nr 89/2014  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Zarządzenie Nr 89/2014 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:56:10 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:38:27.
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:07:59 | Data modyfikacji: 2015-02-20 11:09:50.
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:09:11 | Data modyfikacji: 2015-02-20 11:10:00.
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:10:56.
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:12:16.
Kwartalne sprawozdanie 

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:15:32.
Data wprowadzenia: 2015-02-20 11:15:32
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk