rok 2014

 

Metryka

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ofertowego autobusu marki Jelcz L090
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 15/A/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Przedszkola przy szkołach w gminie Przyłęk" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzenie Nr 19/A/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 201
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek podległych do Wójta Gminy Przyłęk sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 56/A/12 z dnia 17 lipca 2012 r. dotyczącego zasad polityki rachunkowości
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania stałej gminnej komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 i w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla system podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL - Gmina Przyłęk w ramach projektu pn. "Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk" współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione na stanowisku urzdniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przyłęk za I kwartał 2014 r.
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkole w Babinie
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkole w Mszadli Starej
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw odbioru inwestycji na terenie gminy
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Madejskiej kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 r.
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejsze stoisko prezentujące tradycyjne potrawy regionalne podczas Festyny rodzinnego „Przyłęk – nasza ziemia”
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na złom wagi wozowo – samochodowej stanowiącej własność Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia O6 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 06 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania odpisów i zaświadczeń aktów stanu cywilnego
Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2015 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025
Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: sprzedaży na złom kontenerów na odpady komunalne typu KP – 7 m3 będących na stanie mienia komunalnego Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach zarządzenia ryzykiem w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2014
Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2015
Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-16 11:17:12 | Data modyfikacji: 2016-03-31 08:36:15.
Data wprowadzenia: 2014-06-16 11:17:12
Data modyfikacji: 2016-03-31 08:36:15
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk