rok 2014

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 14.11.2014


Dotyczy: Dostawa programów edukacyjnych i gier do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-19 09:45:20.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 4.11.2014 r.


Dotyczy: Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-05 10:04:52.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 4.11.2014 r.


Dotyczy: Dostawa sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-05 09:37:43.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 3.11.2014 r.
GBO.042.02.2014
Dotyczy: Dostawa programów edukacyjnych i gier do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 13:34:10 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:45:21.
Zawiadomienie o wyborze oferty  

Przyłęk, dnia 29.10.2014

Dotyczy: Zakup mebli do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-29 10:53:31 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:45:05.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 24.10.2014


Dotyczy: Remont świetlicy w miejscowości Załazy realizowany w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-24 09:17:36 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:44:45.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 22.10.2014 r.
GBO.042.02.2014
Dotyczy: Dostawa sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-22 23:07:02 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:44:16.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 17.10.2014 r.
GBO.042.02.2014

dotyczy: Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-22 09:50:36 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:43:25.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 15.10.2014 r.


GBO.042.02.2014


dotyczy: Zakup mebli do świetlicy w miejscowości Załazy realizowany w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-15 21:36:17 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:42:11.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 10.10.2014 r.


GBO.042.02.2014


dotyczy: Remont świetlicy w miejscowości Załazy realizowany w ramach operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”.

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:05:31 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:41:38.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 20.08.2014


Dotyczy: Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Babinie

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:12:18 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:41:18.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

Przyłęk, dnia 07.08.2014 r. Dotyczy: Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Babinie

 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-07 14:24:16 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:40:52.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 10.06.2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk, Przyłęk 30a, 26-704 Przyłęk informuje, że dokonał wyboru oferty spośród ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego z dnia 02.06.2014 r. dotyczącego wykonania zadania pn. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku Filia w Załazach

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-11 16:40:36 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:40:28.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 02.06.2014 GBO.042.2014 Dotyczy wykonania następujących zadań: 1. Opracowanie i druk zaproszeń 2. Opracowanie i druk plakatów informacyjnych 3. Wynajem sceny, nagłośnienia, światła i konferansjera. 4. Wynajem zespołu toalet przenośnych ( 4 szt.) 5. Zorganizowanie występu 2 zespołów muzycznych 6. Zorganizowanie występu kabaretu 7. Zorganizowanie wesołego miasteczka

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-03 10:44:04 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:39:56.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
 

Dotyczy: Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku Filia w Załazach

Zapytanie oferowe - plik pdf

Opis robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-02 19:08:57 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:39:33.
Dotyczy: Organizacji festynu rodzinnego pod nazwą
„Przyłęk, nasza ziemia” w Przyłęku 

W związku z realizacją operacji pn. „Organizacja festynu rodzinnego pod nazwą „Przyłęk, nasza ziemia” w Przyłęku”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Przyłęk zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania następujących zadań: 1. Opracowanie i druk zaproszeń 2. Opracowanie i druk plakatów informacyjnych 3. Wynajem sceny, nagłośnienia, światła i konferansjera. 4. Wynajem zespołu toalet przenośnych (4 szt.) 5. Zorganizowanie występu 2 zespołów muzycznych 6. Zorganizowanie występu kabaretu 7. Zorganizowanie wesołego miasteczka

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-21 20:00:24 | Data modyfikacji: 2014-11-03 13:39:04.
Data wprowadzenia: 2014-05-21 20:00:24
Data modyfikacji: 2014-11-03 13:39:04
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk