rok 2015

Uchwała Nr 285/XLV/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 285/XLV/14 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-13 22:07:49 | Data modyfikacji: 2014-11-13 22:15:15.
Uchwała Nr 290/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 290/XLVII/14 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-13 22:11:49 | Data modyfikacji: 2014-12-10 22:57:39.
Uchwała Nr 291/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 291/XLVII/14 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-13 22:13:27 | Data modyfikacji: 2014-12-10 22:58:57.
Uchwała Nr 32/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 32/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-15 08:09:32.
Uchwała Nr 33/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 33/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-15 08:11:15.
Uchwała Nr 62/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 62/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 11:42:48 | Data modyfikacji: 2016-11-02 11:43:21.
Data wprowadzenia: 2016-11-02 11:42:48
Data modyfikacji: 2016-11-02 11:43:21
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk