Wybory Prezydenta RP 2015

 

Ponowne głosowanie (II tura wyborów)

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Przyłęk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 600, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 16:33:05.
 

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Przyłęk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 600, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-22 14:19:00 | Data modyfikacji: 2015-04-22 14:20:12.
Zawiadomienie o I posiedzeniu OKW z terenu Gminy
Przyłęk 

ZAWIADOMIENIE

o I posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r. w dniu 23.04.2015 r. o godz. 9°° w sali narad budynku Urzędu Gminy w Przyłęku.
Bezpośrednio po zakończeniu I posiedzeń OKW z terenu Gminy Przyłęk odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych. Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o punktualne i niezawodne przybycie na szkolenie.

 Zawiadomienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:45:24.
Zarządzenie Nr 35/2015  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Przyłęk, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.

 Zarządzenie Nr 35/2015 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:38:00.
Informacja dot. rozmieszczania plakatów 
 plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:42:50.
 

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywa się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 (przy GOPS). Termin zgłoszeń mija 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.

 

Wójt Gminy
/-/ Marian Kuś

 Wzór zgłoszenia - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:35:31 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:22:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk  
 plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:32:37 | Data modyfikacji: 2015-04-20 22:08:48.
Komunikat dla wyborcy niepełnosprawnego 

Komunikat - plik pdf

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondecyjnego - plik pdf

Instrukcja głosowania korespondencyjnego - plik pdf

Wzór wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:19:40.
Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 7.02.2015 r. poz. 188)

 plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:45:45 | Data modyfikacji: 2015-02-26 08:49:08.
Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:45:45
Data modyfikacji: 2015-02-26 08:49:08
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk