Referendum ogólnokrajowe 2015

 

INFORMACJA


Obwodowe Komisje do Spraw Referendum z terenu Gminy Przyłęk w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 500, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 13:51:30 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:15:50.
 

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje, ze spis wyborców do referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach urzędowania, pokój nr 8.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-19 13:42:27 | Data modyfikacji: 2015-08-19 13:43:30.
 

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Wójt Gminy Przyłęk organizuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy pokój nr 2.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 18 sierpnia 2015 r.

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-19 13:37:46 | Data modyfikacji: 2015-08-19 14:25:17.
Informacja Wójta Gminy Przyłęk  

o składach obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gm. Przyłęk

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-14 22:57:10.
Zarządzenie Nr 68/2015 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 Zarządzenie Nr 68/2015 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-14 22:53:53.
Informacja o losowaniu 

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r., Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) Wójt Gminy Przyłęk informuje o konieczności ustalenia składów obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w trybie publicznego losowania, które odbędzie w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku pokój nr 2 dla:
a) obwodu głosowania nr 1 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
b) obwodu głosowania nr 2 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
c) obwodu głosowania nr 3 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
d) obwodu głosowania nr 4 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
e) obwodu głosowania nr 5 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
f) obwodu głosowania nr 6 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
g) obwodu głosowania nr 7 z pośród 11 kandydatów osób zgłoszonych przez podmioty uprawnione.

Losowanie odrębnie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum wyłoni po 8 kandydatów w ww. obwodach głosowania.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 10 sierpnia 2015 r.

 Informacja o losowaniu - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-10 09:24:45 | Data modyfikacji: 2015-08-10 09:28:34.
Informacja 

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione przyjmuje się w Urzędzie Gminy w Przyłęku w pokoju nr 8. Termin zgłoszeń mija 7 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, tj. do godz. 15.00.
W dniu 16 sierpnia upływa termin powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:04:40.
Informacja Wójta Gminy Przyłęk 

w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-27 07:16:58.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji do spraw referendum 
 Zgłoszenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-24 07:56:19.
Informacja 

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:45:31.
Informacja 

o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:43:39.
Instrukcja głosowania korespondencyjnego 
 Instrukcja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:41:53 | Data modyfikacji: 2015-07-08 10:42:41.
 

INFORMACJA


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyznaczam na terenie Gminy Przyłęk miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r. wg poniższego zestawienia: sołectwo Andrzejów, Babin, Baryczka, Grabów nad Wisłą, Helenów, Ignaców, Krzywda, Kulczyn, Lipiny, Lucimia, Łagów, Łaguszów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Mierziączka, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Okrężnica, Pająków, Przyłęk, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las, Wólka Łagowska, Wysocin, Załazy, Zamość Nowy, Zamość Stary – tablice ogłoszeń.


Wójt Gminy Przyłęk


/-/ mgr Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 13:28:22 | Data modyfikacji: 2015-07-06 13:30:53.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w referendum ogólnokrajowym 
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:45:08.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  

do głosowania w referendum ogólnokrajowym

 Wniosek - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-01 13:24:54.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 Postanowienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-01 13:21:01 | Data modyfikacji: 2015-07-01 13:23:01.
Data wprowadzenia: 2015-07-01 13:21:01
Data modyfikacji: 2015-07-01 13:23:01
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk