Wybory do Sejmu i Senatu 2015

 

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Przyłęk w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 600, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 14 października 2015 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-21 07:49:14 | Data modyfikacji: 2015-10-21 07:49:45.
 

INFORMACJA

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (M. P. z 2015 r., poz.830) Wójt Gminy Przyłęk organizuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w dniu 14 października 2015 r. o godz. 1000 w sali narad Biblioteki w Przyłęku (nowy budynek wejście II). Bezpośrednio po odbyciu I posiedzenia OKW będzie również szkolenie członków komisji oraz liczenie kart do głosowania.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 08 października 2015 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:57:57 | Data modyfikacji: 2015-10-13 13:02:18.
 

INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

Wójt Gminy Przyłęk zawiadamia o sporządzeniu spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP (w systemie elektronicznym), zarządzonych na 25 października 2015 r.
W związku z powyższym, w terminie od 5–19 października 2015 r. każda osoba może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Przyłęku czy została w spisie uwzględniona. Spisy będą udostępnione codziennie w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.00 do 15.00 w pokoju nr 8.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś


Przyłęk, dnia 5 października 2015 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:20:40 | Data modyfikacji: 2015-10-05 12:21:40.
Informacja Wójta Gminy Przyłęk 

o składach obwodowych komisji wyborczych na terenie gm. Przyłęk

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:16:54.
Informacja w sprawie losowania członków OKW 

INFORMACJA W SPRAWIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA
CZŁONKÓW OKW W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZADZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Wójt Gminy Przyłęk informuje, że w przypadku jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji będzie większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie publicznego losowania, które odbędzie w dniu 2 października 2015 r. (piątek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku pokój nr 2.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś


Przyłęk, dnia 29 września 2015 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-30 08:27:49 | Data modyfikacji: 2015-09-30 14:29:37.
INFORMACJA 

Niniejszym informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. odbywa się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 (przy GOPS). Termin zgłoszeń mija 2 października 2015 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś

 Zgłoszenie kandydata - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:11:43 | Data modyfikacji: 2015-09-23 14:15:12.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów 
 Wykaz - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:01:43 | Data modyfikacji: 2015-09-23 14:02:38.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - plik pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - plik pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-23 13:53:09.
Informacja Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14
września 2015 r. 

w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji utworzonych na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:43:38 | Data modyfikacji: 2015-09-17 13:44:36.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 13:42:33.
Data wprowadzenia: 2015-08-26 13:42:33
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk