rok 2016

Uchwała Nr Ra.354.2015  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.

 Uchwała Nr Ra.354.2015 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-15 22:41:04.
Uchwała Nr Ra.355.2015  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

 Uchwała Nr Ra.355.2015 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-15 22:43:58.
Uchwała Nr Ra.30.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu. 

 Uchwała Nr Ra.30.2016 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:10:59.
Uchwała Nr Ra.31.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Uchwała Nr Ra.31.2016 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:15:43.
Zarządzenie nr 18/2016  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 18/2016 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-25 12:30:07 | Data modyfikacji: 2016-04-25 12:32:48.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-27 07:37:38 | Data modyfikacji: 2016-04-27 07:52:30.
Sprawozdanie o nadwyżkach 

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-27 07:45:03 | Data modyfikacji: 2016-04-27 07:53:36.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-17 14:10:46.
Sprawozdanie o nadwyżkach  

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-17 14:12:19.
Zarządzenie nr 75/2016  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku


Zarządzenie nr 75/2016 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:09:19 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:11:06.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:37:35.
Sprawozdanie o nadwyżkach 

za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:39:11.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wedug stanu na koniec IV kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:10:57 | Data modyfikacji: 2017-03-01 12:13:42.
Sprawozdanie o nadwyżkach 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:15:27.
Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:15:27
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk