rok 2016

Uchwała Nr 76/XII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawieracjących azbest dla Gminy Przyłęk na lata 2013 - 2032.

Uchwała Nr 76/XII/16 - plik pdf

Załącznik do uchwały Nr 76/XII/16 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 19:38:27 | Data modyfikacji: 2016-01-27 20:14:58.
Uchwała Nr 77/XII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały

 Uchwała Nr 77/XII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 19:39:32 | Data modyfikacji: 2016-01-27 20:03:19.
Uchwała Nr 78/XII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 78/XII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 19:48:13 | Data modyfikacji: 2016-01-27 20:06:35.
Uchwała Nr 79/XII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 79/XII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 19:53:09 | Data modyfikacji: 2016-01-27 20:09:12.
Uchwała Nr 80/XII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 80/XII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 19:54:20 | Data modyfikacji: 2016-01-27 20:11:49.
Uchwała Nr 81/XIII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2016 rok

 Uchwała Nr 81/XIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:07:43 | Data modyfikacji: 2016-02-17 14:14:18.
Uchwała Nr 82/XIII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2016 rok

 Uchwała Nr 82/XIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:10:06.
Uchwała Nr 83/XIII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 83/XIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:11:44 | Data modyfikacji: 2016-02-17 14:14:08.
Uchwała Nr 84/XIII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nie udzielenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 84/XIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:13:25.
Uchwała Nr 85/XIII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 85/XIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:16:01.
Uchwała Nr 86/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania imienia Heleny Długoszewskiej Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie

 Uchwała Nr 86/XIV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 22:48:50 | Data modyfikacji: 2016-04-04 23:04:26.
Uchwała Nr 87/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2016 roku

 Uchwała Nr 87/XIV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 22:52:11 | Data modyfikacji: 2016-04-04 23:05:33.
Uchwała Nr 88/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 88/XIV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 22:55:12 | Data modyfikacji: 2017-03-09 13:48:11.
Uchwała Nr 89/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji środka trwałego będącego na stanie ewidencyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą

 Uchwała Nr 89/XIV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 22:58:20 | Data modyfikacji: 2016-04-04 23:07:47.
Uchwała Nr 90/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 90/XIV/16

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:40:12 | Data modyfikacji: 2016-04-14 13:44:42.
Uchwała Nr 91/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 91/XIV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:42:20 | Data modyfikacji: 2016-04-14 13:44:52.
Uchwała Nr 92/XIV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 92/XIV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 23:01:34 | Data modyfikacji: 2016-04-04 23:08:45.
Uchwała Nr 93/XV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2015

  Uchwała Nr 93/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 09:45:10 | Data modyfikacji: 2016-05-23 09:46:16.
Uchwała Nr 94/XV/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2015

 Uchwała Nr 94/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 09:51:05 | Data modyfikacji: 2016-05-23 10:05:29.
Uchwała Nr 95/XV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawizdania finansowego

 Uchwała Nr 95/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 10:15:59.
Uchwała Nr 96/XV/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 Uchwała Nr 96/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 10:18:03 | Data modyfikacji: 2016-05-23 10:21:26.
Uchwała Nr 97/XV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 97/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 10:20:48.
Uchwała Nr 98/XV/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 98/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 10:41:54 | Data modyfikacji: 2016-06-15 09:34:56.
Uchwała Nr 99/XV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 63/X/15 w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urzadzeń wodociągowych i wprowadzenia ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 99/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-23 11:07:58 | Data modyfikacji: 2016-05-30 11:03:09.
Uchwała Nr 100/XV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Przyłęk z 2008 roku

Uchwała Nr 100/XV/16 - plik pdf

Załącznik - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:27:24 | Data modyfikacji: 2016-05-30 10:28:04.
Uchwała Nr 101/XV/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 101/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:35:14.
Uchwała Nr 102/XV/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 102/XV/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:38:28.
Uchwała Nr 103/XVI/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 103/XVI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:58:39 | Data modyfikacji: 2016-08-01 17:02:48.
Uchwała Nr 104/XVI/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 104/XVI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-23 12:01:49 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:30:40.
Uchwała Nr 105/XVI/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 105/XVI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-23 12:03:42.
Uchwała Nr 106/XVI/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 106/XVI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-23 12:05:58 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:28:38.
Zarządzenie zastępcze  

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyłęk

 Zarządzenie zastępcze - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:02:04 | Data modyfikacji: 2016-07-20 10:10:10.
Uchwała Nr 107/XVII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr 107/XVII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:09:34 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:34:09.
Uchwała Nr 108/XVII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 108/XVII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:13:37 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:33:57.
Uchwała Nr 109/XVII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 78/XII/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 109/XVII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:20:12 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:33:46.
Uchwała Nr 110/XVII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 110/XVII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:22:19.
Uchwała Nr 111/XVII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 111/XVII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:24:25.
Uchwała Nr 112/XVIII/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 112/XVIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:25:36 | Data modyfikacji: 2016-09-28 08:51:23.
Uchwała Nr 113/XVIII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr 113/XVIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:27:40 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:30:52.
Uchwała Nr 114/XVIII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 114/XVIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:35:50 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:31:18.
Uchwała Nr 115/XVIII/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 

 Uchwała Nr 115/XVIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:37:30 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:31:37.
Uchwała Nr 116/XIX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

 Uchwała Nr 116/XVIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:31:54 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:31:51.
Uchwała Nr 117/XIX/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 1176/XVIII/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:33:57 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:32:12.
Uchwała Nr 118/XIX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od srodków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 118/XIX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:38:48 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:32:26.
Uchwała Nr 119/XIX/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 119/XIX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:41:11 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:32:48.
Uchwała Nr 120/XIX/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 120/XIX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:43:01 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:33:03.
Uchwała Nr 121/XIX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 121/XIX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:49:22 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:30:12.
Uchwała Nr 122/XX/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Gminnej Strategii Rzowiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2022

 Uchwała Nr 122/XX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-12 08:24:22 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:29:59.
Uchwała Nr 123/XX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohoowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 123/XX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-12 08:26:56 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:29:48.
Uchwała Nr 124/XX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 124/XX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-12 08:36:23 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:14:53.
Uchwała Nr 125/XX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 125/XX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-12 08:38:10.
Uchwała Nr 126/XX/16  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 126/XX/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-12 08:53:44.
Uchwała Nr 127/XXI/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2017 rok

 Uchwała Nr 127/XXI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:51:15 | Data modyfikacji: 2017-01-05 13:57:35.
Uchwała Nr 128/XXI/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 128/XXI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:56:36 | Data modyfikacji: 2017-01-19 13:28:42.
Uchwała Nr 129/XXI/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2025


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 129/XXI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:02:53 | Data modyfikacji: 2017-03-09 09:31:58.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy
Przyłęk Nr 130/XXI/16 

z dnia 29 grudnia 2016 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Przyłęk Nr 130/XXI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:04:01 | Data modyfikacji: 2017-03-09 09:30:10.
Uchwała Nr 131/XXI/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016 - 2025

 Uchwała Nr 131/XXI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:08:58.
Uchwała Nr 132/XXI/16 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 Uchwała Nr 132/XXI/16 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:11:07 | Data modyfikacji: 2017-01-18 14:05:25.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:11:07
Data modyfikacji: 2017-01-18 14:05:25
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk